Dům zlomu Kynceľová

13.03.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Branislav Hovorka, Martin Paulíny / paulíny hovorka architekti
/ Dva základní zlomy
půdorysný odklon a zlom stropu denního bloku tvoří primární architektonický výraz domu.

*

Základní požadavky na architekturu domu byly ze strany klienta dvě. Objekt má být jednopodlažní, nejlépe bez schodiště a co nejlépe prosluněný. Samotná poloha a tvar pozemku ale požadavkům investora příliš nenahrávaly, pozemek je totiž značně svažitý a ve směru od ulice roste západním směrem do kopce. Zvolenou koncepcí reagující na zadání klienta a poměry na pozemku je dům půdorysného tvaru L, obsahuje relativně malý, polozapuštěný nástupní suterén s garáží a velké obytné podlaží nad ním.  Kromě momentu samotného vstupu do domu se tak uživatel pohybuje v jedné úrovni, bez nutnosti dalšího překonávání výšek, a to ani v rámci běžného kontaktu interiéru s exteriérem. Všechny obytné místnosti v obytném podlaží jsou velkými prosklenými stěnami v kontaktu se zahradním exteriérem a terasami při jižní a západní fasádě.

Z hlediska dispozice je v úrovni obytného podlaží dům rozdělen od nástupního schodiště v rohu půdorysu do dvou bloků – denní a noční části. Denní zóna je svojí podélnou stranou rovnoběžná s ulicí, to umožňuje optickou kontrolu vstupu na pozemek. Tato část domu obsahuje obytný prostor s kuchyní, spíž
a pracovnu. Pracovna je použitelná také jako pokoj pro hosty, ke kterému se
v případě potřeby využije menší denní koupelna jako hygienické zázemí. Přímý kontakt denní části se zahradní terasou je umožněn nadrozměrnými posuvnými dveřmi.
Noční zóna je orientována výhradně do zahrady za domem. Obsahuje ložnici
s hygienickým zázemím a dva menší dětské pokoje, které se mohou v případě potřeby přestavbou nábytku změnit na jeden velký. Zajímavým interiérovým prvkem v této části stavby je chodba. Je prosvětlena střešním světlíkem otočeným k jihu, slunce v ní vytváří neopakovatelnou, neustále se měnící atmosféru.

Dům zlomu je vlastně domem několika zlomů, z nichž minimálně dva jsou pro jeho architektonickou podstatu důležité. Prvním je půdorysný zlom a odklon denního bloku ve směru od západní k jižní obloze, čímž se částečně zamezí optickému kontaktu oken denní a noční části, a zároveň se prodlouží doba proslunění interiéru obytného prostoru. Tento zlom následně způsobil vysunutí obytného podlaží směrem k ulici nad půdorys suterénu, kompozičně potlačil vysokou uliční fasádu a vytvořil chráněný vstup a vjezd do domu. Záměr potlačit suterén je zvýrazněn také jeho černým obkladem v kontrastu
s bílou omítkou podlaží nad ním. Druhým zlomem je zlom stropu a střechy denní části domu, která se oproti noční plynule zvedne o jeden metr. Zvýšení světlé výšky podlaží v obytném prostoru podtrhuje přirozenou hierarchii prostorů
v domě a přidává obytnému prostoru na exkluzivitě. Nezanedbatelný je i vliv většího objemu vzduchu na delší setrvačnost mikroklimatu obytného prostoru. Oba dva základní zlomy se projevují v interiéru i exteriéru objektu a tvoří jeho primární architektonický výraz.

Součástí zadání byl také podrobný návrh a projekt interiéru a exteriéru domu. V interiéru se použil převážně atypický vestavěný nábytek v neutrální bílé barvě a vysokém lesku, který se spolu s promyšleným nasvětlením interiérů
a exteriérů stal organickou součástí stavby.
Okolí domu zlomu je řešeno značně relaxačně a kromě zatravnění či dřevěné terasy mu dominuje bazén a prostor s grilem. Zahradní část bude propojena
s exteriérem sousedního domu, který je také dílem našeho architektonického ateliéru.

Plocha pozemku 1100 m², užitková plocha suterénu 73,7 m², užitková plocha obytného podlaží 165,2 m², terasa s bazénem 156 m².

Autorská zpráva
Foto paulíny hovorka architekti