Dům ve Weinbergu, Stuttgart, Německo

14.01.2022 Individuální bydlení, Rodinné domy

UNStudio
/ Interiér domu je uspořádán do prostorů různých atmosfér,
z
ážitek z výhledu se propojuje s vnitřním prostředím.

*

Bílý dům holandského architektonického ateliéru stojí v příměstském prostředí Stuttgartu. Umístění poskytuje vile výhledy na stupňovité terasy starobylých vinic, na druhé straně také na panorama města. Svojí vnější formou dům reaguje na reliéf krajiny v bezprostředním okolí, objem a linie navazují na sklony svahů, siluety vinic se odrážejí na jeho vzhledu. Uspořádání zahrady doplňuje koncepci domu, tvoří pokračování jeho vnitřní struktury, jednotlivé části zahrady se výsadbou přizpůsobují odlišným funkčním zónách bydlení.

Vnitřní uspořádání je určeno myšlenkou „rotace“. Jádrem domu i kroucení je centrální schodiště. Jednotlivé místnosti jsou kolem rozmístěny tak, aby vytěžily co nejvíce denního světla v době, po kterou se daný prostor využívá. Sledují tak vlastně dráhu slunce, v každém okamžiku se výhledy do exteriéru stávají nedílnou součástí interiéru. Tuto koncepci umožňuje konstrukce z litého betonu; je omezena na minimum, takže vnitřní prostor zůstává velkoryse volný a plný světla. Stropní desky a střechu nesou jen čtyři prvky: výtahová šachta, dva sloupy a jeden vnitřní sloupec. Všechna nároží objektu jsou hluboce vykonzolována a mohou být plně prosklená bez rušivých sloupků.

Prosklený prostor s výškou dvou podlaží, kde se nachází jídelna, otevírá široký výhled na severozápad, kulisu domu se svahy vinohradu. Posuvná skla mohou prostor plně otevřít a hranici mezi interiérem a exteriérem zcela vymazat. Pohledy z obývacího pokoje vedou do nedalekého parku na jihozápadní straně, výhledy do dalších stran se objevují na vyšším stupni s hlavní ložnicí
a prostory pro wellness.

Interiér domu ve Weinbergu je uspořádán do prostorů různých atmosfér
a prostorových kvalit, zážitek z výhledu se propojuje s vnitřním prostředím, neustále si uvědomujete kontext s okolím. Také materiály napomáhají dostat světlo hluboko do dispozice a zdůraznit navozenou atmosféru, byly použity bílé štuky s malými úlomky reflexního kamene, lesklé bílé povrchy zařízení, světlý přírodní kámen. Dubové podlahy vytvářejí přirozený rámec výhledům do exteriéru.

Pouze v jádru tohoto prosvětleného a plynoucího protoru je jako kontrast umístěna jediná tmavá místnost, pánský pokoj věnovaný zálibách, hudbě, pohostinnosti a loveckým trofejím. Stěny a stropy byly speciálně navrženy
z akustických panelů z tmavého dřeva s reliéfem, který se propisuje na stropě
v podobě lineárních vzorů.

Podle autorské zprávy
Foto Iwan Baan (1-7, 9-13) a Christian Richters (8)

 

Místo: Weinberg, Stuttgart, Německo
Velikost pozemku: 1280 m²
Zastavěná plocha: 618 m²
Obestavěný prostor: 2839 m³
Realizace: 2011
Tým UNStudio: Ben van Berkel, Caroline Bos, Astrid Piber with René Wysk, Kirsten Hollmann-Schröter and Cynthia Markhoff, Christian Bergmann, Jan Schellhoff, Iris Pastor, Rodrigo Cañizares, Albert Gnodde, Beatriz Zorzo Talavera, Shany Barath, Esteve Umbert Morits, Hannes Pfau

www.unstudio.com