Dům v Perninku, Krušné hory

14.02.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Nasadil / FAM architekti
Hmotu domu formovala topografie terénu a orientace větrů,  určující byly i výhledy z obytných místností na protější zalesněné kopce.


Dům byl postaven v obci Pernink v Karlovarském kraji v nadmořské výšce 820 m.n.m. Pernink je charakteristický rozlehlou údolní polohou podél Hamerské doliny a říčky Bystřice. Dolina je v mírném spádu a její průběh je totožný se směrem převládajících větrů. V obci je stávající zástavba dvou různých měřítek: malých chalup a větších vícepatrových horských domů. K prvně jmenovaným se novostavba domu přiřazuje.

Dům měl od počátku volné zadání. Je koncipován jako objekt hybridní typologie rodinného domu a guest house s potřebným zázemím pro zimní sporty. Hmotové řešení domu formovala topografie terénu a orientace převládajících větrů, proti kterým se dům staví úzkým průčelím. Určující byly také výhledy na protější zalesněné kopce.

Z důvodu nízkého rozpočtu, subdodavatelského provádění a s ohledem k místnímu klimatu bylo navrženo jednoduché konstrukční řešení realizovatelné ve dvou krátkých stavebních sezónách. Objekt je navržen ze superizolačního zdiva tloušťky 500 mm, které je aplikováno na obvodové stěny i vnitřní nosnou stěnu. Cesta domem od vstupu směrem do obytné haly v patře prochází dvakrát touto masivní stěnou a vytváří tak pocit intimity a ochrany před vnějším klimatem. Různá hierarchie světlých výšek vnitřních prostor se promítá do hmoty a měřítka stavby. Prostory v domě jsou objemově minimalizovány, a zatímco nad schodištěm je minimální potřebná světlá výška, v obytné hale je výška nadstandardní, což vytváří kontrastní prostorový zážitek a umocňuje sílu vstupů krajiny do interiéru domu velkými okny.

Materiály jsou použité ve svém přirozeném vzhledu – přírodní štukové omítky, masivní dřevo, režné betonové stropy a podlahy, hliníková okna a zapuštěná zasklení pevných částí, která umocní tento záměr.
Náklady na stavbu domu dosáhly 2,4 mil. Kč včetně vnitřního vybavení.

Spolupráce Marek Nábělek, Tomáš Straka a Hana Svobodová.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Balej

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*