Dům s arkýřovým oknem

19.03.2015 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
/ Tvar stavby se sedlovou střechou ovlivnily okolní vesnické domy
a blízkost chráněné krajinné oblasti.

*

Dům na mírně svažitém pozemku nedaleko Jizerských hor bylo třeba umístit tak, že jeho delší strana je odkloněna od jižního směru, takže zisky ze solárních panelů na střeše jsou nižší. Jeho vnitřní dispozice jsou jednoduché
a přehledné – společenské prostory s pracovnou a technickou místností jsou v přízemí, podkrovní podlaží je vyhrazeno dětským pokojům a ložnici rodičů. Maximálně možný padesátistupňový sklon střechy (regulace daná územním plánem) zajistil vytvoření dalšího patra v podkroví, které je využíváno jako půda a zbývající prostor zvětšuje plochu dětských pokojů v podobě vložených pater.

Konstrukce a jejich modulace
Stavba je založena na betonových pasech, jejichž horní část byla vyzděna
z betonových tvarovek pro ztracené bednění, umožňující jednoduché provedení tepelné izolace základu z extrudovaného polystyrenu. Obvodové nosné stěny i vnitřní příčky jsou vyzděny z vápenopískových cihel se zvýšenou akumulací (nemají  vnitřní vylehčujících otvory). Pro obvodové nosné stěny byly použity bloky šířky 24 cm a pro příčky cihly šířky 11,5 cm. Všechny nosné
i nenosné stěny jsou založeny na izolačních deskách z pěnoskla.
Svislé zdivo bylo důsledně založeno na izolačních deskách z pěnoskla. Pro stropní konstrukce se  použily betonové panely spiroly, které umožnily překlenout celou šířku domu bez nutnosti podepření. Zvýšené náklady na použití jeřábu byly vyváženy velmi rychlou montáží celého stropu, která trvala asi 1,5 hodiny s možností okamžitého pokračování dalších prací.
Krov má standardní konstrukci s vrcholovou vaznicí podepřenou dvojicí sloupů. Na přesahující krokve jsou zavěšeny svislé dřevěné hranoly, které nesou obklad fasády.
S ohledem na použitý materiál byly svislé nosné konstrukce modulovány tak, aby rozměry odpovídaly násobku poloviny zdicího bloku, tj. 125 mm. Na koncích modulové řady, jako jsou nároží či otvory pro okna, se použily doplňkové cihly. Tím se zamezilo či minimalizovalo řezání materiálu. Zedníci nakonec pro zdění používali pouze dva axonometrické výkresy zobrazující dům ze dvou stran. Dodržení modulace výrazně urychlilo proces výstavby a snížilo odpad materiálu.

Okenní a dveřní výplně
Dřevohliníková okna jsou zasklená trojsklem. Jejich rámy byly umístěny na vnější líc zdiva do předem připravených rámů z dřevěných KVH profilů ohraničujících vždy celý obvod otvoru. Stejným způsobem jsou osazeny
i vstupní dveře. Do střechy byla navržena stření okna s dřevoplastovou konstrukcí, osazená trojsklem. Kvalita oken a pečlivé provedení izolací se projevilo v extrémních podmínkách letošní zimy, kdy sklo zůstalo pod sněhem, který neodtával.

Provětrávaná fasáda
Fasáda je koncipována jako provětrávaná s 6cm mezerou a distance mezi jednotlivými profily účinek provětrávání dále zlepšuje. Obložena je vodorovně kladenými dřevěnými profily ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy, které časem získají patinu šedostříbrnné barvy. Použity byly profily stejné tloušťky, ale tří různých šířek. Kladečský plán určoval jejich přesnou pozici.
Obvodové zdivo je izolováno 30 cm minerální vaty vkládané mezi systém svislých a vodorovných latí, zčásti přichycených na fasádě a zčásti na zavěšených přesahujících krokvích.

Střecha a odvod dešťové vody
Střecha je izolována minerální vatou v tloušťce 40 cm. Pro umístění takové tloušťky izolace bylo nutné vytvořit konstrukci ze dvou souběžně jdoucích krokví, vzájemně oddělených ocelovými distačníky. Střecha je z obou stran obedněna OSB deskami, které na vnitřní straně střechy kromě konstrukčního účelu vytváří i parobrzdnou vrstvu.
Jako krytina byly použity falcované pásy z titanzinku z předzvětralou úpravou. Okapový žlab je umístěn na hranu zlomu střechy a fasády. Dřevěné obložení fasády je vytaženo až na úroveň žlabu. Titanzinek byl použit i pro oplechování a vnější parapety. Čtveřice svislých okapových svodů je skryta do odvětrávané mezery za dřevěným obkladem.

Systém vytápění, větrání a solární ohřev
Hlavní zdrojem pro vytápění a ohřev vody je elektrická energie. V technické místnosti je umístěn integrovaný zásobník tepla vyhřívaný elektrickou spirálou o výkonu 5 kW. Jako doplňkový zdroj slouží pětice deskových solárních zásobníků a krbová kamna s teplovodním výměníkem o celkovém maximálním výkonu 8 kW. Vyhřívání jednotlivých místností zajišťují radiátory nebo konvektory. Pro dům je navrženo řízené větrání s rekuperací s jednotkou umístěnou pod stropem technické místnosti.
Shrnutí zkušeností s provozem není zatím úplně objektivní, protože majitelé dům obývají několik měsíců. Tuhá zima ale již dům prověřila a ukázala na některé nedostatky, které budou řešeny. I při venkovních teplotách blížících se nule se zde udržuje stabilní pokojová teplota, aniž by bylo potřeba výrazně
a dlouhodobě topit. Při vyšší oblačnosti však u uživatelů stavby nastává pocit chladu, který je dán spíše reakcí na venkovní počasí. Tento stav často popisují obyvatelé pasivních domů, kde obvykle chybí zdroje sálavého tepla v podobě radiátorů nebo kamen. Překvapivým zjištěním bylo, jak málo krbová vložka hřeje přes skleněná dvířka do místnosti. Kamna ale správně plní svoji deklarovanou funkci a výkon, kdy většina tepla odchází přes teplovodní výměník do integrovaného zásobníku tepla (v poměru 5:1). Velký sklon střechy spolu s hladkou krytinou neudrží sníh, který se ale zadržuje o hranu okapového žlabu. Umístění střešních zábran by mělo zabránit jeho poškození.

Celková roční potřeba tepla na vytápění dle TNI 73 0329:3 993 kWh/rok
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy dle TNI 73 0329:25 kWh/m2.a

Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí
Obvodové stěny:0,14 W/m2K
Podlaha 1.NP:  0,19 W/m2K
Střecha:0,13 W/m2K
Okna: 0,77 – 0,89 W/m2K
Střešní okna: 1,00 W/m2K
Vstupní dveře: 1,20 W/m2K

Autorská zpráva
Foto Aleš Jungmann