Dům pro počítačového experta

01.04.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radim Václavík / ATOS – 6
/ Jednoduchý rodinný dům je členěn na obytnou část a ateliér.
Velkorysé prosklení propojuje obytný prostor se zahradou.

*

Zadání: Levný dům pro 4 osoby, otevřený obytný prostor, propojení interiéru s exteriérem, ateliér oddělený od obytné části.

Návrh: Dům jako odraz investora, hra s čistým prostorem a světlem, použití dominantních materiálů v elementární formě – sklo – hliník – beton – dřevo.

Architektonické řešení

Dům je volně stojící, nepodsklepený, s jednoduchým půdorysem. Celkový objem stavby je tvořen jednoduchou hmotou kvádru. Dispozice je důsledně členěná na obytnou část a část ateliéru. Obytná část je situována do vstupního podlaží, klidová noční část v patře.

Vizuální propojení se zahradou je zajištěno velkorysým prosklením. Jídelna je od obytného prostoru oddělena krbem, který tvoří dominantu interiéru.

Z chodby v horním patře jsou přístupné ložnice s koupelnami a po druhé straně je velký ateliér.

Stavební řešení

Základové konstrukce jsou provedeny jako základové betonové pásy. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny zdivem z tvárnic Porotherm, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pohledovými monolitickými stropy. Objekt rodinného domu je zastřešen plochou střechou.

Zastavěná plocha 165 m2, užitná plocha 280 m2.

Autorská zpráva
Foto Jana Labuťová a Jiří Vaněk

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*