Dům OUTrial

29.04.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Robert Konieczny, Marcin Jojko / KWK Promes
V protikladu k typickému atriu má prostor „outrial“ výhody vnější zahrady, přitom zůstal bezpečnou vnitřní zónou budovy.

*

Jediným kontextem navrhovaného malého domu byla zelená mýtina obklopená lesem. Tak vznikla myšlenka „vyříznout” kus trávou porostlého místa, zvednout ho a použít jako střechu pro uspořádání požadovaných funkcí vespod. Když bylo vše hotovo, přišel zákazník s dalším požadavkem, a to dodatečného prostoru pro malé nahrávací studio a zkušební místnost. Ta vznikla propojením přízemí s travnatou střechou přes „zářez“ do zelené plochy a „ohnutí” vyříznutého fragmentu dolů, do budovy. Studio bylo vytvořeno podobným způsobem jako zkušební místnost, aby se ale zajistilo pohodlí pro rockové hudebníky, bylo izolováno od zbytku domu vysunutím vzhůru.

Popsaný zásah změnil střechu na atrium, protože jedinou cestou, jak se k ní dostat, byl přístup vnitřkem domu. Avšak v protikladu k typickému atriu měl nově vytvořený prostor veškeré výhody vnější zahrady, a přitom zůstal bezpečnou zónou uvnitř budovy.

Tímto způsobem se zrodil nový typ domu a jeho pojmenování – outrial – má vyjadřovat myšlenku atypického atria s částí interiéru i exteriéru budovy.

Autorská zpráva
Foto Julisz Sokołowski

*

*

*

*

*

*