Dům Babu

22.08.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Vojtěch Hybler / Archport
/ Pozemek má pouze 238 m² a směrem na jih se zužuje a svažuje. Dům na tyto skutečnosti reaguje a navazuje na přirozený vývoj ulice.

*

Dům Babu je pojmenován po čtyřnohém členu rodiny a nachází se v Praze ve Vodňanské ulici. Na pozemku byla část jednopodlažního dvojdomku, který měl být podle původních plánů symetrický a dvoupodlažní. Během výstavby ve čtyřicátých letech minulého století se tak nestalo, obě části rostly vlastním životem, a to pouze do výšky přízemí. Každá část byla jiná a o dvojdomku se nedalo hovořit. Stavba na pozemku byla ve velmi špatném technickém stavu, rekonstrukce by tedy byla velmi neefektivní. Stavbu jsme proto odstranili. Lze předpokládat, že z hlediska vývoje ulice bude zbylou část dvojdomku na sousední parcele čekat stejný osud. Od čtyřicátých let se ulice Vodňanská různě vyvíjela a stavby v ulici se postupně zvyšovaly. Posledním vzrůstem byla administrativní (červená) budova na vedlejším pozemku, která svým charakterem diktuje ráz ulice.

Pozemek, na kterém se naše stavba nachází, má pouze 238 m² a směrem na jih se zužuje a svažuje. Dům BABU na tyto skutečnosti reaguje jak výrazově, tak i hmotově a navazuje na přirozený vývoj ulice. Toto byl klíčový bod udržitelnosti a rozvoje místa při řešení návrhu. Bylo nutné vypořádat se s výškovými rozdíly mezi sousedními objekty. Dům byl odsazen na západní hranici pozemku, blíže ke kancelářské budově. Tím je více exponován do své zahrady a neomezuje zbývající část dvojdomku.
Domek je dvoupodlažní a je zastřešen kombinací dvou pultových střech, které jsou od sebe odsazeny světlíkem osvětlujícím vnitřní galerii. Horní úroveň hřebene se dostává do výšky osmi metrů, a tím se dům stává řádným členem ulice, který respektuje jak uliční čáru, tak i výškové poměry domů. Základní proporce vychází z krychle. Výška k horní hraně střechy je stejně velká jako strana čtverce půdorysu, tedy osm metrů. Bok domu tvoří společně s plným dřevěným plotem jednolitý profil, který se táhne po celé délce pozemku
a dotváří charakter dvorku. Tento dvorek zajišťuje soukromí, které zde doposud chybělo kvůli pohledům ze sousední kancelářské budovy rovnou do zahrady.

Konstrukce domu je koncipovaná jako dřevostavba uložená na železobetonových patkách. Celý půdorys domu je řízen rastrem à 625 mm, který se promítá do modulace oken, trámů, venkovní pergoly i polic na knihy. Důsledné následování tohoto rastru napomáhá k celkové čitelnosti
a návaznosti jednotlivých prvků domu.
Dům je v exteriéru materiálově řešen v kombinaci hliníku a modřínové fasády natřené na modrošedou barvu. Vstup je zvýrazněn červenými dveřmi s kulatým oknem.

Plocha pozemku 238 m², zastavěná plocha 64 m², užitná plocha 104 m², cena 3,4 mil. Kč.

Autorská zpráva
Foto Petr Polák a archiv autorů

*

*

Slovo autora k jednání o stavebním povolení:

„Dům vznikl díky velké náklonnosti sousedů a stavebního úřadu. Během projektování jsme žádali o sedm výjimek týkajících se hlavně odstupových vzdáleností, oken, parkování, a především zastavitelnosti pozemku. Hodně napomohl i fakt, že vedlejší červená budova neslouží k bydlení, ale
k administrativě, proto jsme tam mohli umístit pásové okno u kuchyňské linky.
Z tohoto okna není výhled, je mléčné a neotvíravé. Stavební úřad přihlédl
k argumentu vývoje ulice, proto výjimky povolil.
K projektu se vyjadřovali samozřejmě i hasiči na základě podrobné požární zprávy, kde byly zakresleny a popsány zóny ohrožení v případě požáru. Ty vyhovují
i z hlediska otvorů. Co se týče dřevěné fasády, ta je na tom z hlediska požáru lépe než z polystyrenu, proto ji hasiči ani neřešili. Okno ke zbylému dvojčeti není problém ani tak z požárního hlediska, ale spíše z hlediska udržení soukromí. Sousedi ale na této fasádě nemají žádné okno, a tak ani s tím nebyl žádný problém. I tak celé úřadování trvalo přes rok – odstranění stavby, výjimky, stavební povolení… Jednání a povolení bylo o vzájemné vstřícnosti a komunikaci
v okolí domu a jsem rád, že se dům nenarodil jako nechtěný.“

*

*

*

*

*