Dům 2210 v Polánkách

10.03.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Alexandr Skalický / ASMM
/ Objekt na okraji zástavby se obrací do okolních polí a není v přímé konfrontaci s okolní zástavbou.

*

Dům stojí na okraji malé obce. Původní představa architekta byla, že nový objet  bude muset respektovat více charakter venkovského osídlení v obci. V průběhu práce na projektu se ale ukázalo, že pro zástavbu v území nejsou stanovena žádná kriteria a že stavebníkovi záleží kromě moderního pojetí stavby především na nízkoenergetickém provedení stavby.

Pozemek stavby leží na okraji zástavby obce a zahrada je otočená do okolních polí na jižní a na západní straně. Budova není tedy přímo konfrontována s okolními původními staveními. Návrh domu využil možností pozemku. Obytné místnosti s okenními otvory jsou na jižní straně otočeny do zahrady. Na severní straně nemá dům prakticky žádná okna, pouze větší prosklenou plochu do předsíně u vstupu do domu.

Koncepce domu je založena na principu střídání charakteru vnějších a vnitřních prostor domu a odlišnému výrazu stavby s ohledem na okolí a světové strany. Venkovní vstupní plochy vymezené dlažbou se střídají s menšími komunikačními prostorami domu, na tyto prostory zase navazují větší obytné místnosti a výstupy do zahrady nebo na střešní terasu.

Vstup do domu s prosklenou stěnou a garáž jsou na severní straně. Z předsíně je možné projít průchodem do obytné místnosti se zakomponovanou kuchyní. Velká okna v obytné místnosti s vyhlídkou na sousední pole propojují dům se zahradou.

Při severní straně obytné místnosti je jednoramenné schodiště do druhého podlaží s ložnicemi. Schodiště je záměrně obráceno zpět proti vstupu do obývacího pokoje, aby bylo v místnosti méně nápadné a nepoutalo pozornost. Za úzkým koridorem schodiště do patra následuje malá hala se vstupy do jednotlivých pokojů. Skrze ložnici je možné vyjít na střešní terasu s vyhlídkou na celé údolí.

Autorská zpráva
Foto archiv autora