Dům 2 v 1

26.03.2014 Individuální bydlení, Rodinné domy

Milan Rak, Alena Režná / ARCHTEAM
Koncept „domu na domě“ využívá svažitého pozemku, dvougenerační dům umožňuje oddělený provoz rodičů a mladé rodiny.

*

Koncept domu vychází ze zadání vyřešit na pozemku dvougenerační bydlení, což je v dnešní době výjimečné. Místo původního záměru stavebníka postavit dva domy vedle sebe jsme při využití svažitého pozemku navrhli „dva domy na sobě“. Domy jsou navzájem provozně oddělené, každý se samostatným vstupem a samostatnou terasou navazující na vlastní část zahrady. Návrh využívá svažitého terénu: v úrovni ulice je společný vstupní dvůr s garáží, v další úrovni je dům rodičů orientovaný na západ a nad ním je křížem posazený dům mladé rodiny orientovaný k jihu.

Půdorysné řešení je úsporné, interiér je maximálně propojen s exteriérem, velká okna umožňují výhledy do okolní krajiny.

Dům je realizován jako energeticky úsporný. Konstrukčně jde o dřevostavbu ze sendvičových panelů. Je vybaven systémem teplovzdušného vytápění
a větrání s rekuperací, se zemním výměníkem pro předehřev a ochlazování vzduchu. Doplňkovým zdrojem tepla jsou krbová kamna.

Zastavěná plocha 193 m2, užitná plocha 204 m2.

Autorská zpráva
Foto Martin Zeman