Bezpečný dům (dům-sejf)

04.03.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Robert Konieczny / KWK Promes
/ Mobilní prvky vytvářejí z objektu sejf, při jeho otevření se zóna bezpečí rozšíří na celou zahradu, s níž se pak prostorný interiér prolíná.

*

Spolupráce Marcin Jojko, Łukasz Zadrzyński, Magdalena Radałowicz-Zadrzyńska.

*

Situace
Dům stojí v obci na okraji Varšavy, v jeho okolí převládají charakteristické „polské kostky“ z šedesátých let a staré dřevěné stodoly.

Koncept
Hlavním požadavkem klientů bylo, aby se v budoucím domě cítili maximálně bezpečně, tato priorita určila i vzhled a výraz budovy. Dům dostal podobu kvádru, některé části jeho vnějších stěn jsou pohyblivé. Když se dům otevře do zahrady, boční stěny se vysunou směrem k oplocení, a vytvoří tak nádvoří. V této zóně po průchodu bránou bude návštěvník čekat na vpuštění do domu. Zároveň nehrozí, že by děti při hrách na zahradě mohly vběhnout do ulice při otevření hlavní brány v oplocení.

Uspořádání pozemku s mobilními prvky
Inovace myšlenky spočívá v zásahu pohyblivých stěn do urbanistické struktury pozemku. Když je dům uzavřen (například v noci), bezpečná zóna je omezena na obrys domu. Při otevření stěn (ve dne) se bezpečná zóna rozšíří i na zahradu kolem domu.

Nový typ stavby
Mobilní stěny nejsou závislé na tvaru budovy. Mohou být tedy použity na různé druhy staveb – moderní i tradiční, jedno i vícepodlažní domy se střechou různých tvarů. Univerzální řešení, se kterým jsme přišli, vytváří nový typ budovy, kde namísto formy je důraz kladen na funkci. Název „bezpečný dům“ tak získává nový význam.

Technicé řešení
Realizace tohoto konceptu vyžaduje technicky složité řešení. Podstatné jsou posuvné stěny (vysoké 2,2 m, dlouhé 22 a 15 m), které umožnily zasáhnout do struktury města a vymezit bezpečnou zónu pozemku. Nejde pouze
o mobilní stěny budovy. Kromě nich jsou na domě velké okenice (vysoké 2,8 m, se šířkou až 3,5 m, otevíravé až o 180 stupňů) a padací most, který spojuje dům se střešní terasou nad bazénem.
Jihozápadní fasáda se uzavírá obrovskými rolovacími vraty 14 x 6 m, vyrobila je společnost běžně dodávající svůj sortiment loděnicím a leteckým společnostem. Vrata jsou vyrobena z bílého eloxovaného hliníku, mohou sloužit také jako plátno pro promítání filmů.
Všechny mobilní prvky jsou ovládány elektronicky, je zaručen bezpečný provoz.
Budova je postavena z monolitického betonu, pohyblivé části jsou (z důvodů velkých rozměrů) z lehkých ocelových vazníků vyplněných minerální vlnou. Díky tomu má stavba po uzavření také dobrou tepelnou izolaci. Celý objekt
i mobilní prvky jsou obloženy cementotřískovými deskami.

Otevření do přírody
Při otevření domu se světlý a prostorný interiér rozpíná do zahrady. Velké prosklené plochy za mobilními stěnami získávají v zimě během dne solární energii, v létě se mohou zastínit a zabránit slunečnímu žáru pronikat do domu. Za zimních nocí silná vnější vrstva uzavřeného domu udrží získanou energii
v interiéru. Koncept společně se zvoleným topným systémem (většina energie z obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel a solárních systémů, podpora plynovým vytápěním) a řízeným větráním s rekuperací tepla vytváří z objektu inteligentní pasivní budovu.

Autorská zpráva
Foto Aleksander Rutkowski