Areál rodinných domů Pod Kozincem

03.05.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Kolář, Aleš Lapka / ADR
Snad první obytný soubor, který byl u nás postaven v duchu moderní architektury, vyrostl v příjemné lokalitě pod lesem.

Areál je z urbanistického hlediska řešen jako městská, rezidenční struktura, která vhodně doplňuje prostorovou skladbu a charakter okolní zástavby. Vzniká tak kompoziční mezičlánek uplatňující se v dialogu s okolní architekturou. Hmoty nových objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí ulic. Z hlediska automobilové dopravy se jedná o uzavřený areál s návazností na pěší propojovací komunikace. Na pozemku bylo vystavěno 58 rodinných domů, objekt squashe, administrativní budova a budova klubu. Každý jednotlivý objekt má svou vlastní architektonickou vizáž, která však vychází ze základního tvarosloví, stanoveného architektem na začátku projekčních prací. Kombinací řadových domů se solitéry a dvojdomy vzniká prostorová členitost jednotlivých částí řešeného území. To je podpořeno dále hmotovou rozmanitostí a materiálovým řešením fasád jednotlivých objektů. Veřejné prostory v areálu jsou využity k výsadbě zeleně, popř. jako prostory pro trávení volného času. Důležité je také přímé propojení areálu s přilehlým lesoparkem. Z důvodů ochrany před nadměrným hlukem je celý areál odcloněn od rušné komunikace terénním valem.  

Spoluautoři: Albert Pražák, Josef B. Novotný, Patrik Hocke, Jan Hřebíček

Autorská zpráva
Foto Pavel Štecha

*

Zástavba rodinných domků s plochými střechami, volně stojích i sdružených, je poměrně hustá, přesto vyřešená tak, že malé zahrádky poskytují dostatek soukromí. Do řadového domku na okraji souboru se nastěhoval i jeden z autorů se svou rodinou, na vlastní kůži tedy mohl otestovat, nakolik se koncept řešení osvědčil.

„Rodina tu má vlastně vše, co potřebuje, větší prostory nebo zahradu bychom ani nevyužili. Například koupelna není nijak velká, přesto poskytuje dostatečný komfort, vešla se do ní i sauna,“ komentoval architekt vlastní bydlení po třech letech provozu. „Někteří lidé se obávali velkých prosklených ploch, ale tady si ověřili, jak je pohled z obytného prostoru do zeleně příjemný.“

Přízemí jeho domu v půdorysném tvaru písmene T má obytný prostor propojený se zelení zcela prosklenou jihozápadní fasádou. Na jídelní část navazuje venkovní sezení, od úporného západního slunce zastíněné plnou stěnou pokoje a podle potřeby také výsuvnou markýzou. Horní podlaží se třemi ložnicemi a koupelnou má podstatně menší plochu než přízemí, takže ztrácí nevýhodu řadových domů (stěny bez oken na dvou stranách) a z každého pokoje se otevírá zcela jiný výhled. Čtvercový půdorys vytváří svým přesahem přístřešek nad vstupem, na ložnici rodičů navazuje velká terasa, která vznikla nad obytným prostorem. Vířivá vana dovoluje relaxovat na terase i během největších mrazů.

Věra Konečná (pro publikaci České bydlení, Domy, Prostor – architektura, interiér, design, 2005)
www.prostor-ad.cz