Areál rodinných domů Na Lhotech

02.05.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Kolář, Aleš Lapka, Josef B. Novotný, Albert Pražák / ADR
Obytný soubor s městskou strukturou ulic, architektonickou jednotou a řádem, přitom s osobitým charakterem každé ulice.

Řešený prostor se nachází v Praze-Kunraticích nedaleko staré části obce v blízkosti Kunratického lesa. Okolní zástavba má velmi proměnlivý charakter, závislý na době svého vzniku a podmínkách lokality. Na jižní straně stojí řada rodinných domů, na protější severní straně jsou bytové a školské budovy. Z východní strany vystupuje část sídliště Chodov a na západní straně sousedí Kunratický les.

Podmínky dostavby území byly dány již samotným významem v celkovém kontextu této lokality. Jednalo se o mimořádnou příležitost navrhnout zástavbu, která svým kompozičním charakterem podpoří důležitost navrhované funkce – tedy bydlení. Významným prvkem byl masiv vzrostlé zeleně Kunratického lesa na západní hranici lokality. Tato zeleň byla v návrhu respektována a dále doplňována stejně tak, jako návrh počítal s územím parkové plochy, která zasahuje do řešeného území. Park s dětskými hřišti a cestami vytváří zelený předěl mezi bytovou výstavbou a řešeným územím.

Urbanistické řešení vychází ze základního předpokladu – navrhnout skutečně městskou „rezidenční“ strukturu zastavění, která vhodně doplní prostorovou skladbu okolí a najít jakýsi kompoziční mezičlánek uplatňující se v dialogu s okolní architekturou.

Součástí architektonické koncepce byla snaha dosáhnout výrazu příjemného rezidenčního prostoru odpovídajícího měřítka. Znamená to, že jednotlivé domy mají různou architektonickou podobu. Zároveň je kladen důraz na dodržení celkové urbanistické koncepce.

Území je rozděleno pravoúhlou sítí komunikací, která je napojena na ulici Na Lhotech. Dále se pak počítalo s napojením na komunikační schéma bytové výstavby. Tímto rozdělením vznikají na území jakési bloky vyplněné parcelami, na kterých jsou navrženy samotné domy.

U příjezdové komunikace Na Lhotech jsou navrženy domy řadové, které vytvářejí přechod mezi stávající zástavbou a určují řád nové čtvrti. Za těmito domy navazuje od západu ochranné pásmo lesa a za ním jsou navrženy solitéry, které přecházejí v zástavbu dvojdomků a samostatných rodinných domů.

U všech navržených typů domů byla snaha vytvořit různorodé struktury ulice pomocí členitosti staveb a použitých materiálů na fasády (obklad, dřevo, omítka), přičemž je zachována architektonická jednota a řád. Tím je zajištěno, že nově vzniklé ulice mají svůj osobitý charakter, každá je jiná, avšak jako celek vytvářejí jednotnou architektonickou strukturu. Navržené domy dodržují uliční čáru s předzahrádkami, které dotvářejí rezidenční charakter dané oblasti.

Autorská zpráva
Foto Jan Malý

Domy v jižní části lokality Na Lhotech

Soubor více než třiceti dvoupodlažních rodinných domů stojí podél ulice Na Lhotech v jižní části lokality vedle Kunratického lesa. Sdruženy do dvojdomků obklopených zahrádkami jsou postaveny v jednotném stylu, některé s přírodně světlou omítkou, jiné mají kontrastně tmavé obklady na hliníkové bázi. Jednoduchý tvar hranolu s plochou střechou je oživený oranžovou stříškou nad vstupem a zavěšeným přístřeškem nad venkovní terasou, která propojuje vnitřní obytný prostor se zahradou.

Přízemí je kromě garáže a vstupní části s nezbytným zázemím téměř celé věnováno společnému obytnému prostoru se začleněnou kuchyní, přímý kontakt se zahradou jej opticky i provozně ještě zvětšuje. V horním podlaží jsou situovány ložnice s koupelnou. Zdánlivou skromnost ve výrazu exteriéru a velikosti parcel i vnitřních ploch vynahrazuje poměrně vysoký komfort interiéru, orientovaný na životní styl a požadavky převážné většiny současných rodin. Úroveň bydlení, kvalitu či nedostatky konceptu nejlépe vystihují slova majitele jednoho z domků:

„Dům poskytuje přesně to, co jsem od něj očekával, bydlení v klidném prostředí těsně u lesa, přitom s velice dobrou návazností na MHD a občanskou vybavenost.
Dům má sice relativně malou podlahovou plochu, ale větší zatím rozhodně nepotřebuji a myslím, že bude dostatečná i pro čtyřčlennou rodinu. Příjemná jsou velká okna, která vnáší do domu spoustu světla, a to zvláště v přízemí, kde je možné v obývacím pokoji část okna odsunout a propojit tak pokoj se zahradou. I velikost vlastní zahrady mi vyhovuje – je sice velice malá, ale je tu dost místa na klidný odpočinek a jídelní stůl, nebo i omytí horského kola po vyjížďce, zároveň ale péče o zahradu a její údržba nevyžaduje moc času. Snad jedinou nevýhodou je relativně málo úložných prostor, a to především na věci nutné pro údržbu zahrady.“

Podlahová plocha: 109 m2
Konstrukce: cihelné zdivo se zateplovacím systémem, vodorovná nosná konstrukce stropní filigránové desky; způsob vytápění: plynový kotel a otopná desková tělesa, v koupelnách elektrická podlahová rohož

Věra Konečná (pro publikaci České bydlení, Domy, Prostor – architektura, interiér, design, 2005)
www.prostor-ad.cz