Vestavba do stodoly

12.11.2020 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Vojtěch Kaas, Jan Kalivoda / Progres atelier
/ Návrh vkládá do stodoly nový organismus, který zachovává charakter místa, na první pohled zůstává téměř neviditelný.

*

Místo
Krásná zahrada ležící na nejvyšším a nejsevernějším místě obce v malé vesničce v západních Čechách nedaleko Domažlic ukrývá v západní části starou stodolu, jejíž historie sahá několik století nazpět. Původně zde stál kamenný ovčín, který na počátku 20. století vyhořel. Na jeho základech
a torzu kamenných stěn byla vystavěna cihlová stodola o rozměrech 14 x 9 m. Díky tehdejší řemeslné zručnosti a fortelnosti materiálů se objekt zachoval bez nutnosti rozsáhlejších oprav ve výborném stavu až do současnosti.

Zadání
Klienti nás oslovili se zajímavým zadáním. Vyřešit na pozemku v rámci poměrně omezeného rozpočtu (cca 1 milion Kč) celoroční bydlení pro jednoho až dva lidi s možností krátkodobě ubytovat až šest dalších osob. Najít nejlepší formu využití pozemku a stodoly s důrazem na zachování okouzlujícího charakteru místa a maximální propojení se zahradou.

Koncept
Na první pohled se nabízelo několik možných řešení. Zbourat stodolu a na jejím místě postavit nový objekt. Stodolu ponechat pro technické účely a řešit její přístavbu. Spustit kompletní rekonstrukci stodoly pro účely bydlení. Ani jedna cesta nenaplňovala očekávání a limity dané investorem. Systematické zkoumání potenciálu místa a série analýz daly vzniknout nestandardnímu konceptu – vložení nového nezávislého organismu, který by maximálně využil všech pozitiv již stojícího objektu. Jedná se o soudobý vstup, avšak dostatečně pokorný, aby zachoval okouzlujícího genia loci a zůstal ve své podstatě na první pohled skoro neviditelný. Vestavba se propisuje do exteriéru pouze třemi okny, které přivádějí do interiéru světlo a slunce. Její tvar je formován nutností zachování vnitřních nosných konstrukcí stodoly
a dalšími negativními, či pozitivními vazbami na okolí. Zachování stodoly poskytlo nově vloženému objektu ochranu před povětrnostními podmínkami. Funguje jako skořápka – ochranná slupka (déšť, vítr, slunce…). V rámci rekonstrukce je naplánováno kompletní očištění historických konstrukcí a jejich ošetření. Stěny i krov budou poté natřeny bílou barvou, aby se vnitřní prostor prosvětlil. Zvolený přístup má svá pozitiva i ve styku se stavebním úřadem. Jedná se o úpravy uvnitř stávajícího objektu, což proces schvalování velice zjednodušuje a urychluje.

Prostorové řešení
Z interiéru stodoly se stává jakýsi „exteriointerier“ – meziprostor mezi nově vloženým organismem a zahradou s téměř katedrálním charakterem. Ten je dán převýšením prostoru a nasvětlením, které je realizováno díky děrování větracího systému (obrazce vynechaných cihel) a průhledným střešním taškám.
Centrálním prostorem uvnitř stodoly je hlavní terasa propojující všechny okolní prostory – sklad zahradní techniky, dílnu, sklep, vstup do nového objektu. Díky možnosti naplno otevřít  vrata stodoly a velkoformátovému prosklení v přímé návaznosti na zahradu a terasu se v tomto místě dokonale smazává  hranice mezi uvnitř a vně. Výhled do zahrady je rámován vstupním portálem stodoly,
a umožňuje tak nevšední zážitek synergie všech tří elementů – přírody, historie a současnosti.

Dispoziční řešení
Stavba je navržena jako rostoucí organismus. V první etapě bude vybudována přízemní část o výměře 53 m2 zajišťující veškerý komfort pro celoroční bydlení dvou osob. V další části bude vybudována makrolonová část 2–3. NP umožňující plnohodnotné ubytování dalších tří, krátkodobě až šesti osob. Pokud by provoz ukázal potřebu dalšího vývoje, stavba na to bude umět reagovat, v organismu přibude další článek vývoje.
V přízemí je situován obytný prostor s kuchyní, který je hlavním centrem celého objektu a zabírá více jak polovinu podlažní plochy. Ve směru orientace důležité východozápadní osy navazuje na vstupní portál ze zahradou a krytou terasou velkoformátové prosklení jídelny a kuchyň zarámovaná západním oknem nad kuchyňskou linkou. V jižní části je obytný prostor převýšen na
4,3 m. Proslunění interiéru zajišťuje jižní okno na plnou výšku interiéru. Do zvýšené části je vloženo mezipatro s minipracovnou, ze které lze pozorovat malým okénkem západní panorama Českého lesa.
V severovýchodní části je umístěna ložnice s fantastickým výhledem podél stoleté kamenné zdi na alej modřínů a ovocné stromy. V severozápadní, nejhůře s exteriérem propojitelné části se pak nalézá veškeré potřebné zázemí – koupelna, toaleta, schodiště.
Druhé podlaží nabízí kromě dvou jednoduchých ložnic i terasu v druhé úrovni nad střední částí objektu, která funguje jako odpočinkový a meditační prostor.

Konstrukční řešení
Díky využití ochranné funkce stávajícího objektu je možné stavbu provést velice jednoduše jak po stránce konstrukční, tak ekonomické. Objekt není namáhán vodou, vlhkostí ani větrem. Konstrukce jsou tedy de facto
v prostředí nevytápěného interiéru. Díky tomu je možné použít systém lehké dřevostavby typu two by four založené na betonových patkách. Fošnová konstrukce vyplněná tepelnou izolací a opláštěná zvenku velkoformátovými obalovými překližkovými deskami je finančně nenáročná a výhodná i z hlediska rychlosti výstavby. Dostatečné zateplení spolu se správně volenou polohou
a provedením okenních otvorů poskytne obyvatelům standard pasivního domu.

Materiálové řešení
Vnější plášť přízemní části je proveden z velkoformátových obalových překližek. Druhé podlaží je rámová konstrukce opláštěná dutinkovým polykarbonátem. Jedná se o poloprůhledný materiál, který zajistí průstup světla ze stodoly do interiéru 2. NP v plné ploše konstrukce. V interiéru jsou navrženy dřevěné podlahy a bílé omítky. Barevné akcenty a náladu vnitřních prostor definuje solitérní nábytek.

Rozpočet
Náklady v předběžném rozpočtu nepřekročily 1 milion korun. Pokud by se projekt realizoval v etapách, k čemuž je uzpůsoben, vyjde první fáze ještě příznivěji.

Autorská zpráva