Vestavba bytu do stodoly

09.03.2010 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Michal Kuzemenský, Ivan Kraus / my architekti
V dlouhé lodi krovu stojí box s ložnicemi a příslušenstvím, na jejich „střeše“ vznikl obytný prostor s ohništěm, stolem, sezením.

Záměrem klienta bylo vestavět do hospodářské stavby nový byt. Důraz měl být kladen na společný život rodiny odehrávající se v jednom prostoru. Stávající objekt je podlouhlá stavba s krovem – součást statku půdorysného tvaru U. Objekt vznikal postupně v rozmezí několika desetiletí lineárním přidáváním délky, jednotlivé části spolu víceméně nesouvisely, měly rozdílnou výšku a konstrukci stropů, krovů, materiály a estetiku.
Navržená vestavba se snaží z této nevýhody udělat výhodu, nepotlačovat rozmanitost vnitřního prostoru, ale naopak ji vyzdvihnout a spojit. V celé délce krovu jsme v projektu zrušili všechny stěny a nechali vyniknout 25 m dlouhou loď s různými výškami podlah. Podlahu hlavní části stodoly jsme po celé délce v úzkém pruhu vybourali. Byl tím vytvořen „objekt v objektu“ – inverzním postupem: vyřezáváním hmot existujícího prostoru. V dlouhé lodi krovu stojí jakýsi box, ve kterém jsou umístěny ložnice a příslušenství a na jejich „střeše“ je obytný prostor s ohništěm, stolem, sezením.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů