Společné prostory panelového domu, Záběhlice

09.04.2020 Bytové domy, Rekonstrukce

Vít Podráský, Michal Volf
Návrh řeší rekonstrukci vstupu, chodeb, sklepů a dalších prostor, které po 30 letech jeví značnou míru opotřebení.

*

Panelová sídliště představují téma, které bude i v následujících letech stále aktuální. Za své vzaly teorie z počátku devadesátých let, které hovořily
o jejich odstraňování či nahrazování “něčím lepším”. Sídliště se ukázala jako dobrá místa pro život i přes své zřetelné nedostatky, ať už v podobě nekvalitního zpracování a materiálů použitých při výstavbě, přesluhujícího technického vybavení či rozlehlých ploch mezi jednotlivými domy, které zatím nedokážeme udržet v nějaké slušné kondici, neřku-li se v přístupu k sídlištím obecně inspirovat zdařilými zahraničními příklady…

Naopak mezi jejich přednosti často patří dispoziční řešení bytů, které předčí
i řadu v současné době vznikajících developerských projektů, nebo alespoň jejich relativně snadná adaptovatelnost díky prefabrikaci a modulárnímu způsobu výstavby.

V posledních letech prochází mnoho panelových domů úpravami, které si kladou za cíl především splnění současných energetických a bezpečnostních standardů. Obvykle se postupuje v následujícím pořadí – zateplení a oprava hydroizolace střechy, výměna oken, zateplení fasády, výměna výtahů. Souběžně s tím probíhají výměny stoupaček a jednotliví nájemníci rekonstruují své byty (vyměňují jádro či v mnoha případech celou dispozici bytu). Poslední na řadu přicházejí společné prostory domu. Důvod pro to není nikterak překvapivý. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) obvykle nedisponují takovými finančními prostředky, aby mohla investovat do všeho najednou,
a rekonstrukce společných prostor představuje navíc ze všech problémů ten nejméně palčivý (v porovnání např. s výměnou výtahů, kdy se jedná
o investice vynucené nikoli jen technickým stavem, ale také předpisy).

Po cca 30 letech používání však chodby, sklepy, kočárkárny a další prostory jeví značnou míru opotřebení. Nejinak je tomu i v domě v Choceradské. Ochozené lino, všude možně vedoucí lišty s kabely, vyvalené zdi sklepů, ohnuté zábradlí již z doby realizace domu, zákoutí s rozvody, která nelze pořádně vyčistit, nátěry mdlých barev, poštovní schránky a nástěnky za hranicí životnosti či ledabyle omítnutá ostění oken od jejich nedávné výměny určitě nejsou v souladu se standardem již provedených regeneračních zásahů. Spolu se specifikem domu – z ne zcela jasných důvodů o 40 cm sníženou úrovní podlahy v části přízemí – do značné míry předurčují navrhované zásahy.

K nejvýraznějším úpravám dochází v přízemí, kde srovnáváme podlahu
a sklepní kóje nově řešíme jako lehkou ocelovou konstrukci s plechovými výplněmi. Řada drobných dispozičních úprav umožňuje také namísto už nevyužívané kočárkárny zřídit místnost pro schůze SVJ (kancelář) a zvětšit kolárnu.

Jednotlivé prostory následně provozně zjednodušujeme a prosvětlujeme. Bílý interiér reaguje na utilitární architekturu panelového domu a vytváří neutrální pozadí pro červenohnědé linoleum, které jako nekonečný koberec propojuje všechna podlaží domu. Barva linolea je zvolena jako doplňková k již realizované zelené barvě dveří výtahu. Transparentní kovové sítě nahrazující současné robustní zábradlí, činí interiér prostornějším stejně jako barevné sjednocení zárubní, dveří, plechových skříní rozvodů a požárních hydrantů, které jsou navrženy v taktéž v bílé barvě. Interiér doplňují světle šedé piktogramy a číslování podlaží.

Navržené materiály (homogenní linoleum, kovová síť, plechové sklepní kóje
a skříně, bílá výmalba a nátěry) jsou cenově dostupné, ale zároveň trvanlivé
s předpokladem snadné údržby. Ze stěn také mizí lišty s elektrorozvody, které umisťujeme do soklu podlahy a odtud je vedeme dolů stávajícími otvory ve stropech k přisazeným svítidlům, která jsou ovládána pohybovými čidly. Stávající dveře bytů budou potaženy fólií.

Součástí rekonstrukce bude také kompletní výměna elektrorozvodů, která tvoří velkou část předpokládaných finančních nákladů; odhadujeme je na
1,9 mil. Kč.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů