Rekonstrukce domu / RK 3

22.05.2019 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Markéta Zdebská / BY architects
Rekonstrukce domu v Krušných horách probíhá již léta. Svépomocí
a živelně. Snad proto jej s vlídností přijímají i sousedé.

 

Situace
Mírně svažitý pozemek v malé pohraniční vsi. Dominující prostředí: Krušné hory a otevřená krajina.

Obyvatelé
Mladá tříčlenná rodina se vztahem k přírodě.

Předehra
Mladí manželé si před lety pořídili domek. Po nastěhování začali zjišťovat skutečný stav nemovitosti, a tak jsme se začali bavit o prvních úpravách technického charakteru. Situaci trochu komplikovala momentální finanční situace investorů a z ní plynoucí požadavek na provádění úprav za provozu.
Na diskusi o architektuře v první fázi nebyl moc prostor, hovory se vedly na téma vlhkost a plíseň. Byla navržena nová skladba podlahy v 1. NP
a provedeny drenáže. Díky těmto zásahům se podařilo zásadní problémy odstranit a dům se dal prohlásit za obyvatelný.
Konečně jsme získali prostor k diskuzi o provozu a estetice. Vypracovali jsme studii na postupnou rekonstrukci domu a nezbytné části prováděcí dokumentace. Vznikla tak základní osnova, podle které stavebníci (s ohledem na finanční možnosti a s fyzickou asistencí širšího rodinného kruhu) postupovali.

Dispoziční změny
Původní dispozice obsahovala jen dvě místnosti s koupelnou v přízemí a improvizovaný pokoj v nezatepleném podkroví. Změnou umístění a orientace schodiště se do podkroví podařilo vestavět tři pokoje, koupelnu a šatny. V přízemí jsme si tak mohli dovolit velký obytný prostor s kuchyní a pracovním koutem. V rámci projektu vznikly také nové okenní otvory, které domu umožňují kontakt s prostředím. Právě kvůli okolnímu prostředí se obyvatelé domu do celé akce s velkým nadšením pustili.

Materiály
Původní stav domu nesl stopy mnoha neodborných zásahů. Na fasádách bylo k nalezení vše od omítky a dřevěných obkladů až po asfaltový šindel. Střecha z eternitových šablon vykazovala značné poruchy. Pro nový střešní i fasádní plášť byly navrženy tradiční světle šedé šablony, které dům sjednocují. Materiál má navíc schopnost dlouhodobě odolávat místní povětrnosti, což byl jeden ze zásadních požadavků ze strany investora. Dům je kompletně zateplen. V podkroví je díky použití nadkrokevní izolace přiznána konstrukce krovu a dřevěný záklop. Nová okna jsou dřevohliníková.

Plocha pozemku 850 m2, užitná plocha 130 m2.
Spolupráce Jan Dobeš, Jana Hajasová a Karel Hašek.

Autorská zpráva
Foto autorka