Rekonstrukce a dostavba vily v Roztokách

21.07.2009 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Ondřej Císler, Pavel Hnilička
Rekonstrukce jako znovuvybudování místa: přestavba nevyhovujícího domu na místě s krásným výhledem.

Rekonstruujeme genius loci, odstraňujeme nános nekvalitního slepence původní stavby, zachováváme to nejčistší. Na místě jsme našli dům velký svým vnějším objemem, ale paralyzovaný troglodytní dispozicí. Artikulujeme velkolepý obytný prostor zahrady vymezený monumentální fasádou, terasou a převisem střechy, spojený s vnitřním vysokým hlavním obytným prostorem. Dům se obrací do zahrady a chrání pohodlí a soukromí svých obyvatel. Původní terrazzové schody povyšujeme na jeden z podstatných motivů domu, doplňujeme terrazzo nové. Potvrzujeme lokálně typické využití cihel v exteriéru. Náš „rekonstruktivní“ přístup se odráží i v minimálním jazyce architektury. Používáme ušlechtilé a drahé materiály, a činíme tak racionálně, uměřeně. Nebojíme se nové řádovosti, rezonujeme s nadčasovou povahou místa, jednoho z nejstarších sídel v centru české kotliny.
V době, kdy se město roztéká do krajiny, vidíme v rozlohou malých Čechách obrovský potenciál k přestavení pokleslých domů na krásných místech v krajině, na zkušeností a tradicí potvrzených nejlepších místech krajiny pro bydlení. Stavíme rádi pěkné nové domy na místech starých budek a kůlniček.
Návrh vznikl ve dvou variantách, výsledná podoba je ovlivněna klientovým přáním „konzervativního“ řešení. Obě varianty záměrně sledují koncepci „klasicizující“ výrazové polohy.

Spolupráce: Jan Dluhoš, Petra Bláhová-Kandusová, Ondřej Dušek

Autorská zpráva

Foto Vasil Stanko a archiv autorů

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*