Rekonstrukce a dostavba roubené chalupy

20.01.2020 Rekonstrukce, Rekreace, relaxace

Jiří Špaček / Atelier SPACE-K
/ Rekonstrukce chalupy na Českolipsku pietně repasuje původní konstrukce, ale přístavbou a interiérem se hlásí k současné době.

*

Předmětem zadání byla v moderním pojetí chápaná rekonstrukce celého objektu včetně eventuálních přístaveb jako kontrast k trochu „přeslazenému“ exteriéru. Havarijní stav dvě stě let starých dřevěných konstrukcí zjištěný po odstranění vnitřních omítek vyvolal potřebu jednoznačného rozhodnutí – je vytvoření repliky rekonstrukcí? Ano, jinak by replika neměla smysl. Proto je ve štítu vyřezán i původní letopočet 1802.

Zajímavou výzvou bylo zpracování návrhu na rozšíření půdorysu do mezery ke skále. Pojetí „betonového krytu“ s okny se ukázalo při jarním tání a následném sesuvu půdy jako opodstatněné. Ve stupňovité přístavbě je umístěna prostorná kuchyně navazující na hlavní obytnou místnost, které dominuje hmota kachlové pece s malým ohništěm. Průběžná prosklená mezera pod stropem zajišťuje dostatek denního světla pro kuchyň i toaletu umístěnou v prostoru přístavby.

Provozní řešení domu je založeno na principu dvou nezávislých celků. Zatímco roubená část stavby slouží k celoročnímu užívání, část bývalé stodoly se v zimním období používá jen příležitostně. Předěl mezi nimi tvoří dvojice mohutných dveřních křídel průchozího TV salonu, která při otevření splynou s truhlářskou vestavbou ukrývající v sobě technické zázemí domu. V letním období se tak celé přízemí stává volně průchozím členitým prostorem bez dveří. Celkový výraz interiéru byl stanoven již ve fázi stavebních úprav. Atmosféru domu dotváří jen několik pečlivě vybraných kusů nábytku.

Autorská zpráva
Foto Filip Šlapal

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*