Přestavba vesnického domu

03.11.2020 Rekonstrukce, Rekreace, relaxace

Jan Forman, Michal Schwarz
/ Návrh přestavby zachovává
charakter prostého venkovského stavení, řeší dům jako místo prázdninové pohody.

*

Studie řeší přestavbu vesnického domu k účelům rekreace. Původní obytné stavení bylo postupně rozšířeno o provozní budovy malého hospodářství. Byla postavena druhá obytná budova s chlévy a stodolou. Po novém dělením majetků je předmětem projektu původní dřevěná obytná část s navazujícími chlévy a samostatně stojící stodola.
Navržená dispozice s nově využitým podkrovím umožňuje ubytování až šesti osob. Dům v maximální míře zchovává původní charakter stavby. Parcela
s předzahrádkou je nejužší hranou orientována na náves. Stavba stojí na severní hranici pozemku, dvůr z východu částečně uzavírá stodola.

Stávající stav domu
Nejstarší obytná část domu je roubená ze smrkových trámů překrytých z obou stran omítkou. Na ni navazuje zděná hospodářská část částečně upravená
k bydlení. Obě části jsou kryty sedlovou střechou, směrem do dvora
s přesahem kryjícím zápraží. Bylo prokázáno, že roubená část domu je masivně poškozena dřevokazným hmyzem včetně podlahy. Zbylé části domu jsou v relativně dobrém technickém stavu. Strop je dřevěný se záklopem, nad hospodářskou částí klenutý do ocelových nosníků. Krov je vaznicový. Objekt není podsklepen.
Celodřevěná stodola trpí zatékáním špatnou krytinou a její technický stav je na několika místech kritický.

Zásady architektonického řešení
* Zachovat charakter venkovského prostého stavení s použitím přírodních materiálů
* Změna dispozice, původně orientované na osu zápraží
* Otevření domu východním štítem do zahrady a s novou funkcí stodol
* Využití podkroví
* Dům jako místo prázdninové pohody
* Zachování původní verandy a vstupu do domu
* Zachování vinné révy na jižní fasádě domu
* Nahrazení ubourané části domu hmotou vycházející z původní stavby
* Částečná demontáž stodoly

Dispoziční řešení
Z původní verandy se vchází do haly, z níž jsou přístupné všechny místnosti
v přízemí.
U západního štítu je umístěna ložnice s technickou místností. Ve zděné části domu je koupelna a hlavní obytná místnost s otevřenou kuchyní. Východní štít je prosklený, s posuvnými dveřmi na terasu za domem. Z haly vede schodiště na galerii spojující ložnice u obou štítů, koupelnu a WC. Z galerie se otevírají průhledy do haly a obytného prostoru.
Podél zápraží je navržena drevěná treláž pro vinnou révu. Tato konstrukce dělí prostor dvora až k opravené části stodoly a vytváří optickou hranici nového odděleného pozemku.
Původní objem stodoly je redukován na polovinu, sedlová střecha změněna na pultovou.
Do návsi je navržena tradiční bylinková zahrádka. Za domem nově vznikla dřevěná pobytová terasa. Opravená stodola bude využívána jako univerzální prostor pro volný čas.

Stavebně technické řešení
Roubená část domu bude ubourána včetně krovu. Nově zhotovená část je navržena jako dřevostavba trámkové konstrukce s dřevěným obkladem, vynesená na základových pasech. Střecha je sedlová, sklony vycházejí
z původního profilu střechy.
U zděné části domu dojde k lokálním opravám. Stropní klenební konstrukce zůstávají původní, části budou ubourány a nově podchyceny. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. Ze severu a východu bude fasáda dodatečně izolována a omítnuta. Jižní pohledová fasáda si zachová maximálně autentický vzhled, bude pouze lokálně opravena a sjednocena  vápenným nátěrem.
V interiéru jsou použity vápenné štukové omítky s malířským nátěrem. Klenby a neomítnuté cihelné stěny budou natřeny vápennou barvou. Šikmé podhledy a dřevěné konstrukce budou obloženy smrkovým obkladem.
Schodiště do podkroví je navrženo celodřevěné. Podlahy tvoří dřevěné palubky a keramické dlažby. Původní okna jsou dřevěná, repasovaná. Výplně nových otvorů tvoří okna a dveře z dřevěných Europrofilů s izolačním dvojsklem. Okna v obou štítech je možné zakrýt dřevěnou žaluzií. Krytina domu je z keramických tašek, klempířské výrobky jsou z titanzinku. Vytápění domu obstarává teplovodní kotel na dřevo a krbová vložka.

Autorská zpráva