Přestavba statku Ošelín

06.02.2020 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Dušan Řezáč / MODULORA
/ Stávající budovy představují historickou hodnotu; hlavním úkolem celého projektu bylo zviditelnit napětí mezi starou a novou architekturou.

*

Lokalita
Německý investor hledal na českém venkově poblíž hranic zajímavý objekt
s příběhem, kde by se mohl na stáří usadit.  Spolu s architektem objevují
v původně německé obci Ošelín hospodářskou usedlost čp. 19, která zůstala po 2. světové válce již neobydlena. Ve staveních nacházíme meziválečné noviny a další artefakty té doby, genius loci je nepopsatelný. Starý statek před více jak 70 lety usnul a zůstal opuštěný, zastavil se zde čas…

Návrh
Respektujeme, a zároveň chráníme hodnoty v území, vzrostlé staleté duby, stávající architekturu. I přesto, že jsou stávající budovy v dezolátním stavu, představují pro nás historickou hodnotu, která musí být zachována a tradiční způsobem rekonstruována. Hlavním úkolem celého projektu bylo zviditelnit napětí mezi starou a novou architekturou. Kontrast formy je jasný a čitelný. Nový objekt je vložen mezi stávající hmoty bývalé hospodářské usedlosti, stodolu a obytný dům a uzavírá pozemek z jižní strany od příjezdové komunikace. Přízemní horizontální hmota se saunou vytváří krytý vstup i vjezd, a zároveň propojení s patrovou hmotou s apartmány.  Dva identické apartmány nad sebou o velikosti 3+kk jsou přístupné krytým venkovním schodištěm, exaktní kubická hmota kontrastuje s vesnickou zástavbou, kterou představuje archetyp – dům se sedlovou střechou.
Novostavba objektu je první etapou výstavby, bude sloužit jako zázemí rodiny pro budoucí rekonstrukce stávajících objektů, domu s chlévem a stodoly.

Konstrukce a materiály
Vzhledem požadavku na rychlost výstavby byla zvolena technologie montované dřevostavby s difúzně otevřenou konstrukcí z ekologických přírodních materiálů (skladby neobsahují fólie z PVC).
Používáme tradiční stavební materiály (dřevo, kámen), jejich textury
i barevnost, ale současným, moderním způsobem. Snažíme se co nejvíce využít práci místních řemeslníků, materiály z místních zdrojů, a minimalizovat tak náklady na transport, energii.  Kámen, místní rulu, pro zdění opěrných zdí získáváme přímo na pozemku, který je částečně na zvětralé skále. Kamennou dlažbu v interiéru, tepelský trachyt, volíme z jediného lomu v ČR, který se nachází 30 km od stavby. Dřevo na fasádu, nehoblovaný modřín, získáváme
z místní pily na Nynkově vzdálené 5 km. Dubová podlaha v obytných místnostech, průmyslová kantovka, je taktéž z regionu.

Zastavěná plocha 177 m2, obestavěný prostor 973 m3.

Autorská zpráva
Foto Martin Kocich a Martin Zeman