Přestavba laboratoří na bydlení

29.12.2011 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Pavla Pannová
Přestavbou areálu v Pardubicích na bydlení v zeleni
nebyl potlačen industriální charakter místa, naopak se stal motivací pro architekty.

V roce 2005 byl původní provoz biochemického areálu laboratoří včetně chovných kotců pro zvířata přestěhován a vlastník pozemků pan Jan Jošt se rozhodl areál „brouwnfieldu“ s velkou zahradou plnou zeleně přestavět na moderní bydlení.

Přetvořený „brownfield“ je napojen na stávající urbanistickou strukturu příměstské zástavby rodinných domků. Po změně územního plánu z lehké výroby na nízkopodlažní bydlení byla prvním krokem k naplnění konceptu rekonstrukce stávajících administrativních budov. Byla vybudována páteřní komunikace areálem a nově byly odděleny parcely pro rodinné domy.

Na počátku proběhla kolaudace osmi nadstandardních bytů s terasami a zahradami v přestavěných laboratořích, dále podle urbanistické studie byly postaveny čtyři řadové domky (autor Josef Macas), na bydlení se přestavěla trafostanice a včetně původní „trafačky“ tu vzniklo celkem osm rodinných domů (autoři nových RD Josef Macas a Miloslav Burian) . Devátý dům se jako poslední objekt v areálu právě dokončuje.

Při revitalizaci byly odstraněny pouze náletové dřeviny, vzrostlé stromy, jako borovice, topoly i břízy zde byly ponechány.

Celý nový areál si podržel strohý ráz staveb s plochými střechami. Přitom industriální charakter místa (např. přítomnost nedalekého továrního komínu) nebyl potlačen, naopak se stal motivací pro architekty.  S časovým odstupem od doby vzniku nového sídliště investor s architekty s povzdechem konstatují, že se bohužel nepodařilo stavebníky – nové obyvatele areálu – přesvědčit o bydlení „bez plotů“.

Autorská zpráva
Foto Martin Macas a archiv autorky

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*