Přestavba kamenné stodoly

14.07.2020 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Jan Forman, Michal Schwarz
/ Motivem návrhu je vytvoření intimního prostoru rozšiřujícího obytnou plochu do zahrady, a zároveň zachovat atmosféru staré stodoly.

*

Základní údaje o stavbě
Projekt řeší přestavbu staré kamenné stodoly na objekt pro rodinné bydlení. Dům stojí při hranici na poměrně velké parcele převážně zarostlé travou s několika staršími ovocnými stromy a středně vzrostlým smrkem. Směrem k ulici je v rohu postavená podsklepená garáž s nevyhovujícím vjezdem.
Zástavba v okolí je velmi různorodá, od vesnických rodinných domů po stavby lehké výroby a sklady.

Architektonické řešení
Hlavní motivem návrhu je snaha vytvořit v rámci parcely relativně otevřené pohledům sousedů intimní prostor rozšiřující obytnou plochu domu do zahrady, a zároveň v největší možné míře zachovat atmosféru staré stodoly. Stávající kamenné zdi budou očištěny a „obaleny“ tepelnou izolací a dřevěným obkladem. Vnitřní prostor zůstane v maximální míře volný, s přiznaným kamenným zdivem sjednoceným nátěrem bílé barvy.

Dispoziční řešení
Přístup do domu je řešen od severní hrany pozemku podél nového krytého stání pro dva vozy. Přízemí původní stodoly s průhledy do podkroví tvoří hlavní obytný prostor – kuchyň, jídelní kout, obývací pokoj. Oddělena je pouze technická místnost, toaleta a sklad pod schody. Na severní štít  původní stodoly je přisazena dřevěná přístavba, v přízemí rozšiřující obytnou zónu
o letní krytou jídelnu  (zimní zahradu). Odtud je přístup do pokoje pro hosty (pracovny). V podkroví původní stodoly je ložnice rodičů, koupelna a WC, v přístavbě  ložnice syna.
K osvětlení a komunikaci se zahradou jsou využity původní vratové otvory s možností zakrytí  dřevěnou žaluzií. Střešní okna osvětlují všechny podkrovní místnosti a přisvětlují přízemí. Původní podsklepená garáž se stává univerzálním skladovacím prostorem.

Stavební řešení
Konstrukce je tvořena kombinací stávajících nosných kamenných stěna dřevěné konstrukce přístavby. Strop nad přízemím bude tvořen dřevěnými trámky osazenými do ocelových válcovaných nosníku (HEB, IPE). Nenosné dělící konstrukce budou zhotoveny buď jako nábytkové příčky, nebo montované příčky s dřevěným palubkovým obkladem. V koupelnách bude obklad ze SDK a keramiky. Střecha bude řešena jako dvouplášťová s odvětranou mezerou. Konstrukce střechy  včetně říms bude smíšená, dřevěná a ocelová. Podhledy budou dřevěné palubkové, opatřené nátěrem bílou barvou (variantně lazurou).
Výplně otvorů budou vyrobeny z hliníkových, nebo dřevěných profilů. Některá okna v přízemí jsou provedena jako posuvná a umožňují propojení obývacího pokoje (zimní zahrady) se zahradou.
Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z   titanzinkového plechu.
Topení a ohřev TUV bude řešen pomocí tepelného čerpadla s podzemním vrtem.

Autorská zpráva