Přestavba chaty v Dolní Lhotě

15.01.2020 Rekonstrukce, Rekreace, relaxace

Pavel Mudřík
/ Výchozí kvalitou pro přestavbu, kde se muselo změnit téměř vše, bylo místo s výhledy a obklopené vzrostlou zelení.

*

Chata byla postavena v 60. letech minulého století jako jedna v řadě podobných rekreačních objektů pod lesem a nad silnicí vedoucí z Dolní Lhoty do Luhačovic. Výběr místa za obcí, na kopečku a s výhledem do údolí, stejně jako míra zastavěnosti a počtu chatek seřazených vedle sebe podél polní cesty učinil i po letech z této lokality příjemné místo pro typicky českou chatařskou rekreaci.

Noví majitelé při koupi netušili nic o kvalitě stavebního řemesla staveb realizovaných metodou fušek po práci, ani o tom, co znamená tyto stavby rekonstruovat. Přesto se na nás obrátili se záměrem stavbu zásadně přebudovat, zachovat rekreační charakter a zabezpečit zcela jiný standart bydlení.

Výchozí kvalitou, pro kterou se tento cíl mohl zdařit, bylo místo – klidné, léty již prověřeno a obklopeno vzrostlou zelení. Stavba samotná byla poměrně standardním, často používaným modelem chatek své doby. Stavební úroveň materiálů a jejich použití na všech částech stavby byl z dnešního pohledu velmi špatný. Bylo nutno změnit téměř vše. Jistěže otázka, zdali má ještě smysl takovou stavbu rekonstruovat, nebo zbořit a postavit novou, byla z počátku mnohokrát diskutována. Nosné zdivo bylo škvárobetonové a cihelné, stropy byly hurdiskové, krov fošinkový s obklady ze sololitu. Stále ještě se však jedná o rekonstrukci.

Fundament suterénu byl ponechán a stavebně ošetřen, dispozičně přehodnocen na vstupní partii s dislokovanou ložnicí a koupelnou. S prvním podlažím je propojen novým schodištěm. První podlaží je provázáno se zahradou a výhledy do všech stran okolí. Zde byly provedeny největší dispoziční počiny: venkovní visutá terasa byla zapojena do vnitřního prostoru zabalením do obvodového pláště. Její dřívější význam – výhledy dolů do údolí – byl vyjádřen velkorysými širokými posuvnými okny. Zde na niveletě tohoto podlaží bylo třeba rozšířit užitnou plochu. Provedli jsme rozšíření vysunutím části podlaží na ocelové traverze. Zde se vešla koupelna s WC a část kuchyně, která je do polí otevřena okny bez parapetů. Obytný prostor jsme otevřeli, kuchyňku umístili blízko výstupu na terasu, aby v létě byla dostupná ze zahrady a stala se tak součástí stolování venku na vzduchu, mezi stromy. Podkroví bylo nevyhovující svými rozměry, přístupem i konstrukcí. Bylo zcela nahrazeno novou konstrukcí. Zde vznikly dva pokojíky s teráskou.

Obvodový plášť stavby byl postupným dostavováním nekompaktní a tepelně nevyhovující. Záměrem bylo vytvořit stavbu s  kompaktní hmotou, bez náznaku přiznané adice. K tomuto jsme se přiblížili celoplošným přepláštěním veškerých obvodových konstrukcí (nových i starých) dřevěným tepelně-izolačním sendvičem s finálním povrchem z modřínových nehoblovaných fošen bez lakované úpravy. Ve fasádě jsou použita dřevěná okna. Tepelně-fyzikální vlastnosti stavby byly těmito zásahy zásadně změněny. Stropy nad prvním podlažím jsou nové, ocelo-dřevěné. Podlahy v celé chatě jsou z masivních modřínových prken.

Okolí stavby bylo zatím jen málo upraveno. Byly povětšinou ponechány ovocné i ostatní stromy, ale ještě se nepodařilo provést kultivaci okolí a nahradit některé původní artefakty, jako altán, hrazení aj. novými, jednoduššími prvky. Interiér také není dokončen, přesto má chata za sebou několik rekreačních pobytů a podle ohlasů uživatelů měla tato rekonstrukce smysl.

Zastavěná plocha 83 m², užitná plocha 143 m².
Spolupráce Pavel Krampla.

Autorská zpráva
Foto Daniela Dostálková a archiv autora