Pracovna provinciála dominikánů

14.03.2019 Design, Rekonstrukce

Josef Pleskot /AP atelier
/ Rekonstrukce kláštera probíhá po etapách a menších celcích. Jedním
z nich byla úprava pracovny a sekretariátu provinciála dominikánů.

*

Klášter dominikánů u Sv. Jiljí je spolu se svým kostelem významnou lokalitou na Starém Městě v Praze. Je to místo s dlouhou a slavnou minulostí. Od roku 1626 zde sídlí dominikáni, kteří přestavěli původní kostel a zbudovali klášter
v barokním stylu. Projekt rekonstrukce a oživení dominikánského kláštera
v Praze se postupně realizuje již několik let.

Projekt Záchrana a obnova kláštera dominikánů v Praze je dílem architekta Josefa Pleskota a jeho ateliéru a zahrnuje jak záměr rehabilitace budovy, tak především úsilí o otevření tohoto místa ve prospěch široké veřejnosti. Rekonstrukce kláštera probíhá po dílčích etapách a menších celcích. Jedním z takovýchto celků byla úprava pracovny a sekretariátu provinciála dominikánů, která proběhla na začátku letošního roku. Vedle menších stavebních úprav byl součástí této úpravy také návrh interiérového vybavení včetně řešení nového osvětlení.

Osvětlení pracovny: idea
Základní ideou bylo vytvořit osvětlení, u kterého a bude vnímán pouze vlastní osvětlený barokní prostor a zdroje světla budou pohledově skryta. Svítidla pro celkové osvětlení prostoru jsou umístěna v centrálně umístěném kruhovém pracovním stole, který je hlavní součástí nově navrženého interiérového vybavení.

Interiér: Interio, Vladimír Šváb
Návrh osvětlení: Petr Žák / Ateliér světelné techniky s.r.o.
Svítidla: Pixel Plus / iGuzzini

Foto Tomáš Souček
*