Obnovení bytu ve Skleňáku

09.10.2018 Rekonstrukce

Marcela Steinbachová / Skupina
/ Přestavba bytu v jednom z nejhodnotnějších předválečných domů citlivě navazuje na původní architekturu Richarda Podzemného.

*

Bylo nám ctí řešit rekonstrukci interiéru bytu z 30. let ve „Skleňáku“ v Dejvicích s částečně dochovanými dobovými prvky. Investorem byl výtvarný umělec, otevřený, citlivý, naslouchající, inspirující. Začali jsme očišťováním
a odstraňováním nepatřičného (tapety, linoleum na dřevěné podlaze, skleněné výplně dveří ze 70. let, nepůvodní povrchy) a hledáním doplňujících tvarů a materiálů.

Snažili jsme se navázat na původní návrh pana architekta R. F. Podzemného
a s pokorou ho doplnit novými prvky. Dispozici bytu jsme přizpůsobili současným požadavkům s cílem co nejvíce propojit prostory. Hledali jsme odpovídající – nenákladné – materiály, barevnost, povrchy, a zároveň jsme se snažili potlačit svůdné snobské řešení prostoru.

Snažili jsme se s dodavateli obnovit či repasovat všechny dochované truhlářské výrobky včetně kování (dveře, vestavěné skříně, příborník, servírovací okénko aj.), částečně dochované parapety (opaxit) a dřevěné podlahy. Nové truhlářské výrobky (kuchyň, kuchyňská vestavěná skříň) byly navrženy v duchu původního, ale současnými prostředky. Obklady a dlažby včetně zařizovacích předmětů byly vyměněny, taktéž vypínače, zásuvky
a osvětlení.

Spolupráce Bronislav Stratil, Vladimír Bachorik.

Autorská zpráva
Foto Andrea Lhotáková, http://andreal.net/, a soudobé fotografie
 

***

Obytný dům „Skleněný palác“ („Skleňák“) byl vyprojektován architektem Richardem Podzemným pro Zemskou banku. Významné dílo předválečné avantgardní architektury, dokončené v roce 1937, využilo soudobé moderní technické prvky ve vybavení luxusních bytů (podlahové vytápění), na střeše měli obyvatelé domu společné rekreační terasy, v suterénu podzemní garáže, na zahradě dětské hřiště i tenisový kurt. Pět sekcí domu je v přízemí propojeno „vnitřní ulicí“ se společným vstupem, do náměstí a ulic se parter otevírá obchodnímu prostory.

V knize Slavné stavby Prahy 6 se dočteme:

Nájemný obytný dům Zemské banky v Praze-Bubenči, vyprojektovaný Richardem Ferdinandem Podzemným, reflektuje Engelovu koncepci městské části a svým půdorysným tvarem širokého, zalamovaného U nekonfliktně uzavírá městský blok. Jeho podélná hmota je však v prostředí Dejvic
a Bubenče nezvykle završena plochou střechou. V duchu zavedeného uspořádání obytného domu na exponované městské parcele bylo přízemí vyhrazeno pro obchody, patra pro bydlení a suterén pro pomocné provozy. Tím ale podobnost s běžnou dobovou produkcí končí – proslulý „Skleněný palác“ vykazuje totiž po všech stránkách podstatně vyšší standard, který si mohli dovolit patrně právě jen bankovní úředníci. Zajímavý je zejména důraz na společně užívané prostory – hromadné garáže v suterénu, obytný dvůr
s tenisovými kurty v přízemí a rekreační terasu na střeše. Typické jednoduché, přehledné a do hloubky bohatě prosvětlené dispozice bytů poskytují i přes určitou přiměřenou úspornost a účelnost skutečně komfortní životní podmínky. Jedinečnost domu korunuje uspořádání průčelí, které je přísně pravoúhlé,
s ukázněnou geometrií, a přitom svou živou skladbou vysoce emotivní. „Tvrdé“ materiály dodávají stavbě ostře řezaný abstraktní výraz; vysoká míra prosklení průzračnost a lehkost (srov. přezdívka „Skleňák“); promítnutí dispozic do kompozice průčelí vyhovuje étosu účelnosti a pravdivosti. Odvážné pojetí vyniká zejména v kontextu spíše konzervativněji laděných, stavitelsky sevřených „Engelových“ Dejvic a Bubenče, a ačkoliv Podzemný používá už vcelku běžné prostředky moderní architektury, způsob, jakým s nimi nakládá, dává vzniknout velmi působivé, krásné, nadčasové stavbě. Výsledné dílo svým prostorovým uspořádáním, stavebním programem, rovnováhou sdružených a individuálních provozů, důrazem na hygienu, programově střízlivým, úsporným, a přitom emotivním výrazem nesporně překročilo hranice městské čtvrti a stalo se už ve své době bezmála ztělesněním ideálů středoevropské avantgardy, uskutečněným snem o novém bydlení.