Mlýnice v Bratislavě

17.01.2019 Bytové domy, Rekonstrukce

Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek / gutgut
/ Z bývalé industriální budovy se po rekonstrukci stává moderní objekt pro několik funkcí od kulturních akcí přes administrativu až po bydlení.

*

Objekt Mlýnice je součástí rozsáhlého post-industriálního areálu Lehkých stavebních hmot v Bratislavě. Od šedesátých let se tu vyráběly tvárnice, desky a panely z pórobetonu. Výroba probíhala do roku 1992. Po privatizaci noví majitelé areál rozprodávali a začal postupně chátrat.

Architektonický návrh využívá konstrukční a statickou podstatu původní stavby. S železobetonovou kostrou vyplněnou pórobetonovým zdivem fasád pracuje volně a novou náplň jen vkládá do existujícího obalu. Fasády otevírá účelově na místech, kde je to v souladu s novou dispozicí, bez komponování
a s respektem k únosnosti existujících obvodových konstrukcí. Nové otvory mají volnou a čitelnou kompozici v protikladu k původní racionální mřížce okenních otvorů typické pro industriální objekt.

Objekt Mlýnice je vertikálně funkčně rozčleněn na tři celky. Návrh jednotlivé části nového programu (společenské akce, administrativní prostory a byty) nechává mezi sebou komunikovat přes ústřední halový prostor bývalé výroby.

Tvrdá konstrukce nosného skeletu je doplněna transparentními příčkami nové dispozice, měkkými dřevěnými výplňovými panely, profilitovými stěnami a volně vedenými rozvody médií bez kapotáže. Z ústřední haly jsou zpřístupněny původní betonové násypníky, do kterých jsou vložena tři nová podlaží pro administrativu.

Kontrast starého a nového zdůrazňuje kvalitu původního objektu, na které se rozhodl návrh stavět. K takovému přístupu je nevyhnutelné zbavit se nepotřebného nánosu, zvýraznit statickou podstatu konstrukcí domu a vytěžit z ní maximum pro nové využití objektu. Z bývalé industriální budovy čistě technicko-výrobního charakteru se po rekonstrukci stává moderní objekt smíšené funkce, určený pro kulturní účely, firemní prezentaci, administrativu
a v malém rozsahu i pro bydlení ve volných dispozicích.

Spoluautoři architektonické studie: Roman Žitňanský, Patrícia Botková, Katarína Bergerová
Autorka grafické identity a infosystému: Ľubica Segečová

Plocha stavebního pozemku: 2676 m2
Zastavěná plocha: 857 m2
Celková čistá užitková plocha objektu: 3695 m²
Celkový obestavěný prostor: 20100 m3
Adresa: Turbínová 13, Bratislava

Autorská zpráva
Foto Jakub Skokan, Martin Tůma – BoysPlayNice

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*