Dostavba rodinného domu

04.04.2017 Individuální bydlení, Rekonstrukce

David Dvořák, Vojtěch Hybler / ARCHPORT
/ Řešení vychází ze snahy zřetelně odlišit přístavbu od stávajícího objektu a zachovat podobu průčelí směrem do ulice.

*

Zástavba při východní straně ulice Dobročovická je tvořena linií dvojdomů se shodným vzhledem, výškou hřebene a shodnou vzdáleností od uliční čáry. Západní strana ulice Dobročovická je tvořena rozvolněnou zástavbou vícepodlažních budov s různou funkcí. Mnohé z dvojdomů při východní straně ulice byly v minulosti rekonstruovány a doplněny přístavbami, případně byl během rekonstrukcí změněn povrch a barevnost fasád. Došlo také k výměně původních špaletových oken za plastová s odlišnou barevností oproti původním. Nicméně všechny rekonstrukce a přístavby byly provedeny tak, že nebylo zásadně zasaženo do podoby průčelí jednotlivých dvojdomů a nebyla překročena stavební čára.

Cílem záměru je uzpůsobit polovinu stávajícího dvojdomu potřebám nových majitelů formou přístavby a částečné nástavby objektu s důrazem na zachování charakteru skupiny dvojdomu. Proto plánovaná rekonstrukce nezasahuje do vzhledu průčelí objektu a zachovává polohu hřebena a hrany stávající střechy.
Přístavba se připojuje k objektu třípodlažní částí na severní straně
a jednopodlažní směrem na východ do zahrady. Plánovaná částečná nástavba je navržena směrem do zahrady, při pohledu z ulice tedy bude skryta za stávajícím uličním průčelím a třípodlažní přístavbou. Pro celkové odlehčení
a zjemnění plánované přístavby byly zaobleny její vnější rohy.
Tvarové a materiálové řešení záměru vychází ze snahy zřetelně odlišit plánovanou přístavbu od stávajícího objektu. Povrchovou úpravou původní hmoty bude i nadále omítka, budou použita okna obdobného členění jako stávající, také krytina bude použita obdobná.
Hlavním pohledovým materiálem přístavby bude fasádní plech s jemnou profilací a šedým odstínem. Druhý materiál přístavby – dřevěný obklad – bude výrazněji použit pouze na východní fasádě objektu směrem do zahrady. Okenní rámy přístavby budou mít tmavě šedý odstín.

Vstup objektu je orientován osově proti navrhované poloze vstupní branky
z ulice Dobročovická v přistavované části objektu. Hlavní část přízemí je tvořena společným obytným prostorem: směrem do zahrady jídelnou
a kuchyní v přístavbě, ve stávajícím objektu obývacím pokojem. Na tento hlavní prostor navazuje pracovna, koupelna s toaletou a vstup do suterénu.
Suterén objektu zůstává velikostně beze změn. Z důvodu změny tvaru schodiště z prvního do druhého patra bude změněn tvar stávajícího schodiště, aby byly dodrženy podchozí výšky. Dispozice sklepa nebude výrazně změněna. Dojde pouze k rozšíření některých stávajících dveřních otvorů
a přezdění několika částí stávajících stěn.
V patře (2. NP) jsou umístěny dvě ložnice, koupelna s toaletou a šatna.
Podkroví (3. NP) je tvořeno z jedné částí nástavbou, druhou část bude tvořit tepelně izolovaný prostor pod konstrukcí krovu, který bude kopírovat vnější geometrii stávajícího krovu a bude sloužit jako sklad. V části s nástavbou bude umístěna malá tělocvična, koupelna s toaletou a třetí ložnice.
Směrem do zahrady bude přízemí objektu rozšířeno o krytou terasu, která bude s obytným prostorem propojena velkorysou prosklenou stěnou.

Autorská zpráva