Byt s nikami

01.03.2019 Rekonstrukce

Michal Rouha / momentura
/ Nika se objevuje na několika místech v bytě a vyjadřuje jakýsi akcent,
a to i kontrastní materiálový – zde se něco děje.

*

Zadání
Zadáním bylo navrhnout bytovou jednotku podle potřeb nových obyvatel, jejich přání a zvyků. Bytová jednotka se nachází v Praze, ve třetím patře jednoho bytového domu z 60. let.

Vstupní analýza
Po prvotním seznámení s klienty a předběžné analýze byly vytvořeny výstupy ze strany klientů – pocitová mind-mapa s prvky stavebního programu, scénář typického dne a komentáře k nákresům bytů, ve kterých klienti trávili svá léta v minulosti. Dále bylo provedeno základní ověření půdorysu a zpracování digitálního výstupu stávajícího stavu bytové jednotky.

Koncepce
Výsledkem těchto vstupních analýz bylo vytvoření dvou základních variant
– bytu s nikami a bytu s barevným srdcem. Byt s nikami reflektuje potřeby mít vždy své místo v prostoru. Nika se objevuje na několika místech v bytě
a vyjadřuje jakýsi akcent, a to i kontrastní materiálový – zde se něco děje, zde dělám to a to. V tomto případě jsme k bytové jednotce přistupovali nenásilně a respektovali jsme všechny nosné stěny v bytě. Úprava se týkala vždy jen nenosných příček.
V druhém případě jsme do bytové jednotky zasáhli trochu razantněji
a prováděli jsme i otvory v nosných stěnách. V tomto případě se pak jedná
o byt s barevným srdcem, kde ústřední motiv hraje ložnice se šatnou jako materiálově barevné srdce celého bytu, které je ze tří stran obklopeno ostatními navazujícími prostory.

Výsledná dispozice
Základní funkční vztahy v bytové jednotce, kontext místa s jednotlivými výhledy do krajiny a pozicí balkonu, toto vše předurčilo základní rozmístění jednotlivých místností v rámci bytu.
Na horní severní část se vstupní halou, toaletou a koupelnou navazuje ve východním rohu půdorysu dětský pokoj. Pokoj tu má nejklidnější polohu
a vhodnou orientaci ke světovým stranám i krásný výhled do přilehlých zahrad.
Ze vstupní haly se dostaneme také do kuchyně, která je v centrální části půdorysu. Jižním směrem je kuchyň volně propojena s obývacím pokojem přes již existující otvor v nosné zdi. Obývací pokoj je orientován na jih do ulice stejně jako navazující prostor pracovny, která se skládacími dveřmi může otevřít, či úplně uzavřít. Pozice pracovny v jižním rohu je zvolena záměrně kvůli snadnějšímu přístupu na balkon z obývacího pokoje a možnosti využívání venkovního prostoru i pro společenské události.
Východním směrem na kuchyň s jídelnou navazuje hlavní ložnice se soukromou šatnou. Umístěním na východní fasádě získává ložnice stejně jako dětský pokoj vhodnou orientaci s výhledem do klidné zahrady.

Spolupráce Lucia Kanderová, The Thi Hong Nhung, Kristýna Rajdlová, Anna Hermannová

Autorská zpráva
Vizualizace Pavel Vinter, ZAN studio