Půdní vestavba v Praze 1

06.01.2016 Půdní byty

Pavel Kecek / Atelier A21
/ Volná půda nad bytem se stala prostorem pro jeho rozšíření
a vybudování velkého mezonetového bytu.

*

Činžovní dům na Novém Městě v Praze byl vystavěn na přelomu dvacátých
a třicátých let 20. století (architekt Babuška) a stojí v památkově chráněném území v blokové zástavbě obdobných objektů. Okna domu jsou orientována na východ (dvorní fasáda) a na západ (uliční fasáda). Objekt je krytý sedlovou střechou, hřeben je rovnoběžný s ulicí, ve střeše jsou ve dvorní části dvě zapuštěné terasy.

Fasáda do ulice je eklektická, zdobená plastickými štuky, okna jsou zvýrazněna šambránami, tympanony a poprsníky ve formě kuželek
a rostlinných motivů. Shora je fasáda ukončena plastickou římsou. Dvorní fasáda je hladká a vystupuje z ní pouze risalit domovního schodiště členěný balkony.

Dispoziční řešení

Ve volné části půdy byla provedena půdní vestavba, propojená vnitřním schodištěm se stávajícím bytem pod řešenou částí půdy. Vznikl tak dvougenerační mezonetový byt přístupný stávajícím vstupem ze čtvrtého patra i dalším vstupem na úrovni půdy. Vyjmutím spodní části vnitřního schodiště (praktikáblu) a zaslepením horní části schodiště je možné kdykoliv byt rozdělit na dva.

Vestavba nezměnila hmotu domu a z vnějšku se projevila pouze nově osazenými střešními okny a terasou orientovanou do dvora.

Dispozice rozšiřovaného bytu vychází z podélného stěnového nosného systému domu, páteří bytu je chodba široká dva metry (vymezená nosnými stěnami), na ni jsou navázány ostatní místnosti, koupelna je jejím pokračováním. V traktu do dvora je situována kuchyň s jídelním koutem
a pokoj (ložnice), do ulice je orientován obývací pokoj a dětský pokoj.

Centrem dispozice půdní vestavby je obytná hala, která se obdobně jako chodba spodního bytu stala komunikačním uzlem, do něhož ústí schody propojující obě úrovně mezonetu. Směrem do dvora je navržena zapuštěná terasa přístupná z haly prosklenou stěnou a pracovna volně otevřená do obytné haly, přisvětlená střešním oknem. Na opačnou stranu jsou situovány dvě ložnice.

Mezi halu a ložnice je vložena koupelna a šatna. V horní části haly je úložné patro spojené úzkou galerií pod hřebenem střechy.

Konstrukční řešení

V prostoru půdy jsou obvodové zdi vyzděny po pozednici do výšky cca 0,5 m, střední zdi se do dispozice půdy nepropisují. Štítové stěny v tloušťce 150 mm jsou vyztuženy pilířky. Komínová tělesa prochází půdou a jsou vyvedena nad úroveň střechy. Nově byla postavena dělicí stěna z betonových tvárnic mezi volnou částí půdy a vestavěným bytem. Dispozice navrhované vestavby je členěna pouze lehkými sádrokartonovými příčkami.

Jediným zásahem do stropní konstrukce bylo vybourání otvoru pro vnitřní schody. Do konstrukce krovu byl proveden minimální zásah v prostoru terasy, kde došlo k vyjmutí spodní části dvou krokví. Ostatní konstrukce krovu zůstaly nedotčené.

Podlahy obytných místností stávajícího bytu jsou dřevěné parketové, v koupelně, na WC a v kuchyni z keramické dlažby, podlaha chodby je z fošen. Při stavebních úpravách byly podlahy rozebrány a následně znovu položeny.

Půda měla původní nášlapnou vrstvu z cihelných dlaždic (půdovek), v místě původní prádelny byla podlaha betonová. Nová podlaha půdní vestavby je řešena s ohledem na polohu vazných trámů, a proto většina podlahové plochy je v úrovni těsně nad jeho vrchním lícem, uložená na dřevěném roznášecím roštu. Na rošt je přišroubována vrstva dřevotřískových desek, položena kročejová izolace a nášlapná dřevěná vrstva na roznášecí dřevotřískové desce. Podlaha koupelny je položena na stávající betonovou desku. Podlaha terasy je řešena jako plochá střecha s tepelnou izolací a hydroizolací, nášlapnou vrstvu tvoří dřevěný rošt.

Navržené vnitřní schodiště je vedeno prostorem spodní koupelny. Schody jsou dřevěné, osazené na ocelových profilech kotvených do nosných středních zdí. Prosklená stěna na terasu má dřevěné rámy s izolačními dvojskly. Střešní okna jsou ve velikosti 800/1200 mm ve spodní úrovni, v horní úrovni 600/600 (tzv. padák) dle požadavku památkářů. Vnitřní dveře jsou dřevěné, atypické, s dřevěnými zárubněmi. Nové dveře do koupelny tvarově vycházejí ze stávajících dveří bytu.

Z autorské zprávy
Foto Jaroslav Hejzlar