Půdní vestavba dvou bytů na Vinohradech

29.10.2015 Půdní byty

Josef Pleskot / AP atelier
/ Koncepce střešní vestavby je založena na tradičním pojetí městských bytových bloků. Působivý interiér je vytvořen současnými prvky.

*

Dům na rohu ulic Řipské a Dykovy je pohledově exponovaný a zároveň formálně pokažený necitlivou nástavbou z počátku 20. století. Absolutní převýšení domu vůči okolní zástavbě je razantní. Architektonická úvaha
o odstranění stávající střechy se proto zdá být oprávněná. Z hlediska určité vývojové kontinuity jsme se však rozhodli zachovat poměrně přesný tvar zastřešení orientovaný do veřejného prostoru.

Návrh pozměňuje původní střechu jen velmi nenápadně. Tesařská vazba krovu byla nahrazena únosnější ocelovou, původní keramické tašky bobrovky však byly druhotně použity, celkové jemné změny střechy jsou takřka nepostřehnutelné.

Celková koncepce řešení střešní vestavby je založena na tradičním pojetí městských bytových bloků, kde se architektura formuje do ulice jinak než do vnitroblokového prostoru. Zásadním výchozím předpokladem je přijetí současného stavu domu a uznání jeho „hotovosti“, „neměnnosti“ či určité „dokonalosti“.

Spolupráce: Radek Lampa (studie), David Ambros (projekt, realizace), Zdeněk Rudolf (stavební řešení).

Autorská zpráva
Foto Jan Malý
 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*