Půdní vestavba a nástavba Suchdol

17.08.2015 Půdní byty

Jan Forman, Michal Schwarz
/ Nové obytné prostory
na půdě si zachovaly romantiku podkroví,
v
nástavbě vznikly moderní koupelny.

Dvoupodlažní rodinný dům s podkrovím využívají k bydlení dvě rodiny.
S dorůstajícími dětmi rostou i prostorové nároky na bydlení, které vyvolaly potřebu využít pro bydlení také prostor půdy. Vestavbou a nástavbou vznikly tři pracovny a dvě koupelny o půdorysné ploše 91 m2.

Záměrem bylo vytvořit prostory se zachováním maximální autenticity podkrovní romantiky. Nad koupelnovým křídlem v nové konstrukci vznikly moderní
a účelné koupelny s příjemnými výhledy přes Suchdolské údolí na Kozí hřbety a Říp. Tomu jsou plně podřízeny okenní otvory. Tato nová kubická přístavba je
z exteriéru oplechována Ti-Zi. Krov nad obytnou částí domu zachovává svůj původní tvar i velikost. Krytina je vyměněna, typ zůstává původní – taška bobrovka. Barevnost střechy je určena barevností pálené krytiny střešních tašek a barvou titanzinkového plechu.

Dispozice půdy vychází z tektoniky domu a konstrukce krovu. Schodiště je ve svém půdorysu protaženo a nad obytnými prostorami podkroví vznikají tři nové místnosti, limitované stávajícími konstrukcemi krovu. Západní a východní místnost je osvětlena novým vikýřem do severní strany sedlové střechy. Z čela mají obě místnosti v malé valbě osazeno kulaté střešní okno. Jižní místnost je osvětlena novým oknem v jižní valbě střechy. Nad koupelnami vznikají
v nástavbě další koupelny.

Do všech tří místností se vchází z centrální chodby, která je současně nástupní podestou schodiště. Nové schodiště je svařeno z ocelového plechu, podestu tvoří ocelový rám s dřevěnou výplní. Schodišťový prostor je osvětlen střešním oknem v pultové střeše přístavku, který je řešen jako nová dřevěná trámková (fošnová) konstrukce kubického tvaru.

Všechny obytné místnosti, šatny i koupelny mají přímé osvětlení a přirozené větrání. Obytné místnosti jsou orientovány na jih, západ a východ, koupelny mají severní osvětlení, schodiště je nasvětleno stropním oknem.

Autorská zpráva
Foto Jan Forman

+

Střešní okna vestavby dodala firma Solara.