Rekonstrukce bytu v Jihlavě

10.12.2020 Panelákové byty, Rekonstrukce

Martin Daněk / Archanti
/ Kompletní demolice bytového jádra a probourání otvorů do příčných stěn umožnily novou dispozici, která odpovídá dnešním potřebám rodiny.

*

Předmětem rekonstrukce byl interiér bytu v panelovém domě v Jihlavě. Byt se nachází v pátém patře domu na sídlišti Březinova. Tato lokalita leží severovýchodně od historického centra Jihlavy, od něhož je přirozeně oddělena hlubokým údolím říčky Jihlávky a lesoparkem Velký Heulos. Sídliště bylo postaveno koncem sedmdesátých let dvacátého století a do značné míry úspěšně naplňuje původní ideu většiny sídlišť o volně roztroušené zástavbě
v zeleni, v tomto případě přímo v lese. Byt sám má přímou západní orientaci
a výhledy do lesoparku. Dům, jehož je byt součástí, je znám pod označením „T06B KDU sekce 8003“. Jedná se o bodový dům se stěnovým systémem
a vnitřním schodišťovým jádrem.

Původní stav
Před zahájením rekonstrukce měl byt původní dispozici a většinu původních materiálů včetně jádra a kuchyňské linky. Měl však již nově osazena okna (plastová) a balkon se zasklením, tyto úpravy byly součástí zateplení pláště celého objektu. Samotná dispozice je tvořena třemi trakty o osové vzdálenosti 3,6 m s nosnými stěnami tl. 140 mm. Ve středním traktu je umístěna instalační šachta, v přímé návaznosti na ni pak původní jádro s kuchyní a hygienickým zařízením.

Problémy
Tento fakt do značné míry komplikoval celé uspořádání bytu, nevhodné řešení tohoto uzlu je klíčovým bodem přestavby většiny panelových bytů. Nejinak tomu bylo i zde. Po prověření všech reálně myslitelných změn dispozice bylo rozhodnuto, že těžištěm změn se stane úprava středního traktu (kuchyně, koupelna, WC), další dva trakty (obývací pokoj a ložnice) zůstanou funkčně zachovány a jejich úpravy budou spíše renovujícího charakteru.

Řešení
Opakovaný problém zbytečně rozkouskovaného prostoru bytů v panelových domech byl řešen vybouráním dvou velkorysých otvorů v příčných stěnách,
a to mezi obývacím pokojem a kuchyní, symetricky pak mezi kuchyní a ložnicí (tento byl následně opatřen dveřmi). Prakticky zrušena pak byla nenosná příčka mezi vstupním prostorem chodby a obývacím pokojem, na jejím místě pak byla navržena dvoudílná, částečně posuvná stěna z mléčného skla (zatím nerealizováno). Dle návrhu dále došlo ke kompletní demolici původního jádra (oblíbený umakart). Nové místnosti kuchyně, koupelny a WC jsou pak znovu vytvořeny zbudováním dvou příček po celé šířce přepažujících střední trakt. Kuchyně je tak z původní „chodbovité“ pozice přesunuta blíže k fasádě (a tedy k oknu). Tím je umožněno, aby se koupelna s WC rozšířila na celou šířku traktu, a stala se tak plnohodnotným hygienicko-relaxačním prostorem.
S ložnicí je propojena novým otvorem s posuvnými dveřmi. Nové instalace kuchyně i koupelny jsou k šachtě vedeny podlahou, resp. podhledem (digestoř).

Náklady 0,8 mil. Kč.

Autorská zpráva
Foto Petr Toman