Panelákový byt s volnou dispozicí

26.02.2016 Panelákové byty, Rekonstrukce

Markéta Smrčková, Tomáš Starý / Lennox architekti
/ Přestavba osvobozuje prostor od příček i bytového jádra a přináší proměnlivou dispozici se spoustou denního světla.

*

*

Byt několika dispozic
Původní byt s rozlohou 57 m² byl rozčleněn na 3 + 1 s typickým bytovým jádrem, oddělenou kuchyní a samostatnou vstupní předsíní s vestavěnými skříněmi. Obývacímu pokoji předsíň ukrajovala kus cenné obytné plochy
a nejmenší z pokojíků měl plochu jen kolem 6 m².
Navržená přestavba uvolnila půdorys demolicí všech příček, na svém místě zůstala jen instalační šachta a poloha klozetu. Takovou změnu umožnil konstrukční systém, u něhož jsou stropní desky kladeny přes celý šestimetrový rozpon bytu a žádné příčky neměly nosný charakter.
Na dokonale vyrovnanou plochu podlahy byly položeny desky MDF a mezi ně osazeny ocelové vodicí lišty, po kterých se mohou volně přesouvat nové příčky zavěšené na kolejnicích u stropu. Celá dispozice bytu se tak může poměrně snadno změnit podle momentálních potřeb svého majitele. Některé příčky zůstaly stejně jako podlaha v přírodní podobě, ošetřeny pouze bezbarvým matným lakem, jiné jsou nalakovány na teple žlutou barvu.
Pevnou pozici má pouze box na jedné šestině půdorysné plochy: koupelna
a záchod navazující na instalační šachtu, kuchyňská sestava z jedné vnější strany a vestavěné skříně k ložnici ze strany druhé. Posuvnými stěnami z desek MDF se uzavírají také skříně a koupelna, tyto kratší elementy pro časté posunování však nejsou nijak těžké. Koupelna je přes kuchyni druhotně přisvětlena pásem pískovaného skla u stropu, takže má během dne dostatek denního světla.
Zbývající část půdorysné plochy bytu zůstala volná s možností oddělit (úplně, nebo částečně) kuchyň s jídelním koutem, malou či dvojnásobnou ložnici, případně ještě další pokoj – pracovnu nebo v budoucnu dětský pokoj. Celý prostor tak získal množství dispozičních variant a v otevřené podobě
i velkorysou rozlohu a bohaté oboustranné prosvětlení.

Plocha pro vlastní bydlení
Ne každá konstrukce panelového domu dovolí z bytu odstranit veškeré příčky, ve většině případů bývají alespoň některé z nich součástí nosného systému. Vždy je zapotřebí posouzení statika a odborný projekt, který při navržených změnách nosnost nenaruší.
Přínosem představené realizace je především cesta, jak z konvenčního panelového bytu, dispozičně jen sotva vyhovujícího požadavkům současného životního stylu, lze vytvořit zcela současné bydlení. Ukazuje, že vážným nedostatkem bytů v panelových domech nemusí být malá obytná plocha, ale pouze zastaralé pojetí prostoru.
Vyloučením předsíně a chodeb, zjednodušením provozu a propojením jednotlivých „kamrlíků“ se každý čtvereční metr stává rovnocennou obytnou plochou, využitelnou pro vlastní bydlení. Funkce jednotlivých zón může zůstat zachovaná, ale jejich plocha se v rámci sjednoceného prostoru lépe využívá
a uplatňuje se také pohledově. Nejnázornějším příkladem mohou být vestavěné skříně: v původní dispozici byly umístěny v předsíni, která ubírala na ploše obývacímu pokoji, a přesto v ní určitě docházelo ke koliznímu provozu při oblékání už dvou osob najednou. Skříně začleněné do většího prostoru nevyžadují samostatnou manipulační plochu na úkor obytné. Podobně se obytnou plochou šetří zrušením chodby mezi obytnými místnostmi – jejich přímým propojením zanikne nejen samotná chodba, ale i prostor využívaný jen omezeně kvůli otevírání všech dveří.

Materiály a technologie
Navržený systém posuvných stěn navíc velmi účelně a logicky využívá možností současných materiálů a technologií. Není to „hra na něco“, předstírání a kamufláž. Stavební desky MDF zůstávají odhalené, čitelné, jen někde s barevným nátěrem, který oživuje interiér podobně jako malba na omítce. MDF, sklo nebo nerezový plech nevybrali autoři projektu náhodou, prvořadé bylo hledisko funkčnosti. Ale nebyl důvod je „přikrášlovat“, obalovat do dalších zbytečných vrstev.
Významnou roli při realizaci sehrál i hlavní dodavatel rekonstrukce bytu, firma Gerrit Jiřího Karhánka. Bez nadšení majitele firmy by přestavba asi neměla šanci na svou neobvyklou výslednou podobu.
Málokterý odborník by si dříve dokázal představit, že se panelákový byt stane předmětem prestižní architektonické soutěže a získá navíc i jednu z cen. Přesto výstavní panel s fotografiemi zcela „holého“ nezařízeného bytu
v jednom pražském paneláku dokázal na sebe obrátit mimořádnou pozornost. Porota Grand Prix Obce architektů udělila autorům za rekonstrukci tohoto bytu Čestné uznání v kategorii Interiér.

-věk
Foto archiv autorů