Panelákový byt s rekuperací

26.08.2021 Panelákové byty, Vytápění, větrání, úprava vzduchu

Vladimír Balda
Při rekonstrukci bytu v panelovém domě se instalovalo řízené větrání s rekuperací, které představuje značné úspory na vytápění.

+

 

Rekonstruovaný byt se nachází v zástavbě čtyřpodlažních panelových domů
v Liberci postavených v 70. letech 20. století. Byt má velikost 3+1 a jeho celková plocha dosahuje 75 m2. Původní obyvatelé bytu prováděli pouze nezbytnou údržbu, a proto byla rekonstrukce po třiceti letech užívání téměř nezbytná. Nový majitelé bytu provedli, hlavně z finančních důvodů, rekonstrukci v etapách a v průběhu několika let.

Dispoziční řešení
Oba dospělí obyvatelé bytu často pracují doma, a bylo proto nutné vytvořit prostor pro práci. K tomuto účelu se využila chodba před rodičovskou ložnicí. Po odstranění vestavných skříní byly do uvolněného prostoru umístěny dva pracovní stoly a sestava polic a skříněk vyrobených na míru. Na opačné stěně proti pracovním stolům je přes celou stěnu umístěna knihovna.
Přesto, že jedná o byt v panelovém domě, je vybaven vlastním plynovým kotlem. Po výměně starého stacionárního kotle za závěsný se uvolnil prostor pro police a botník, které částečně nahradily původní šatnu.  Pod vlastním kotlem zbylo i místo pro pračku, pro niž se vytvořilo nové připojení vody
a kanalizace.

Rekonstrukce
Postupně byla provedena kompletní rekonstrukce koupelny a kuchyně včetně nových rozvodů vody a kanalizace a kompletní výměny spotřebičů. S novými spotřebiči a stoupajícími nároky na spotřebu elektrické energie bylo nutné provést také částečnou rekonstrukci elektrického vedení včetně posílení příkonu.
Poslední fází rekonstrukce byla výměna oken, kterou se obyvatelé bytu rozhodli spojit s vybouráním otvoru do panelové zdi mezi kuchyní
a obývacím pokojem. Kuchyň je v těchto typech domů bohužel velmi stísněná a i rodina běžné velikosti musí často stolovat v obývacím pokoji. Okénko mezi kuchyní a obývacím pokojem přispělo ke zjednodušení stolování a zlepšilo
i komunikaci obyvatel bytu.
Na vyřezání otvorů v panelové stěně si majitelé bytu najali profesionální firmu, která kromě vyřezání požadovaného otvoru provedla i jádrové vrty pro rozvod vzduchotechnického potrubí.

Vzduchotechnika
Původní netěsná okna byla vyměněna za nová plastová, která sice zamezují úniku tepla, avšak zároveň výrazně omezila i přívod a cirkulaci vzduchu
z exteriéru. V bytě tak docházelo ke zvýšení vlhkosti až na mezní hodnoty. Dodržovat pravidelný (normový) režim větrání je poměrně náročné a při pohybu malých dětí v interiéru bytu je to v zimních měsících téměř nemožné. Manželé se proto rozhodli pro instalaci řízeného větrání s rekuperací pomocí malé vzduchotechnické jednotky instalované v podhledu WC. Instalace VZT jednotky, a to včetně jádrového vrtání otvorů pro vzduchotechnické potrubí, proběhlo v rámci poslední fáze rekonstrukce.
Vzduchotechnická jednotka kromě vlastního (pravidelného) větrání získává ze vzduchu zpětně teplo (rekuperuje). Znečistěný, ale teplý vnitřní vzduch předá v rekuperační jednotce své teplo přicházejícímu čistému vzduchu. Tím dochází k výrazným úsporám energie na vytápění, ale přitom je zajištěno dostatečné větrání prostorů bytu.
Rozvody potrubí byly navrženy v několika variantách. Jako nejlepší se nakonec ukázalo vybudování sádrokartonového podhledu nad částí obývacího pokoje, ve kterém je umístěno vzduchotechnické potrubí rozvádějící čistý vzduch do dalších místností. Odpadní vzduch z rekuperační jednotky je odveden do centrálního vzduchotechnického potrubí domu. Nasávání čistého vzduchu je zajištěno přes větrací mřížku umístěnou pod parapetem balkonového okna.

Spolupráce: interiér Lucie Baldová, statika Vít Hušek, VZT Jan Burgr

Autorská zpráva
Foto Aleš Jungmann a archiv autora