Experimentální byt na experimentálním sídlišti

13.12.2021 Panelákové byty, Rekonstrukce

Petra Měrková, Kamil Měrka / ti2 architekti
/ Rekonstrukce panelákového bytu z 60. let minulého století je navržena pro dvě fáze dispozice. Byt se umí přizpůsobit změnám v životě rodiny.

*

Na počátku roku 2016 stáli architekti před úkolem celkové rekonstrukce bytu
v původním stavu v panelovém domě z šedesátých let na pražském experimentálním sídlišti Invalidovna. Byt již morálně nevyhovoval současným požadavkům na bydlení. Mladý pár si panelový dům zvolil zejména díky příznivé ceně v kombinaci s dobrou dostupností do centra města. Zadáním bylo prověření úpravy dispozice bytu do podoby, která by pružně reagovala na měnící se životní situaci páru.

Cílem bylo využití prostor malého bytu co nejvelkoryseji pro život ve dvou, ale zároveň umožnit jednoduchou stavební modifikaci, která poskytne soukromí
i rozrůstající se rodině. Byt se má jednoduše přizpůsobit měnícím se prostorovým nárokům, které život přináší. Odpovědí na zdánlivě prosté zadání je návrh dvou fází dispozice.

První fáze využívá celého prostoru, který je pevně definován nosným systémem železobetonových panelů, a kolem nich nechává dispozici volně plynout. Prostor je členěn pouze dvěma „pilíři“. V jednom se skrývá toaleta, ve druhém vestavěné skříně.

Druhá fáze toto členění doplňuje o posuvné dveře, které plynoucí prostor
v případě potřeby oddělí na samostatné uzavíratelné místnosti.

Materiálové řešení interiéru bylo ovlivněno limitovaným rozpočtem investora. Přesto byl kladen důraz na kvalitu použitých materiálů. Krajní železobetonové stěny byly ponechány ve své surové podobě na přání klientů – velkých milovníků brutalismu a surové betonové estetiky. Ostatní stěny byly opatřeny novými omítkami a bílou malbou vzhledem k malé velikosti bytu. Hygienické zázemí bytu je obloženo bílou keramickou mozaikou. Na podlahu byla položena průmyslová dubová mozaika, došlo k obnově původních litinových radiátorů a k realizaci nových měděných ležatých rozvodů. Velká pozornost byla kladena na atypickou vestavnou kuchyňskou sestavu, kde investorka ráda tráví značnou část svého volného času. Díky drobnému posunu se podařilo do bytu umístit linku s pracovní deskou i u pásového okna, což významně pozvedlo zážitek v kuchyni při vaření a zároveň znásobilo plochu pro přípravu pokrmů.

Podlahová plocha 55 m2.

Autorská zpráva
Foto Petra Měrková

*

*

*

*

*

*

*