Rekonstrukce bytu na Vinohradech / 1

10.04.2013 Malé byty, Rekonstrukce

Ivana Dombková
Místnosti se zkosenými stěnami byly rekonstrukcí upraveny, dispozice dostala pravoúhlý řád, který umožnil bezproblémový provoz.

*

Byt ve starém domě leží na nároží dvou ulic, které však nesvírají obvyklý pravý úhel. Daný půdorysně nepravidelný prostor se obtížněji člení a zařizuje, na koso položené stěny působí nepřehledně až rušivě. Autorce se však podařilo vložit do tohoto zmatku poklidný pravoúhlý systém, který je zvláště pro provoz kuchyně mnohem vhodnější. Jedinou zkosenou stěnou v otevřeném obytném prostoru s kuchyní je posuvná stěna z pískovaného skla: její průsvitný materiál už ale nevnímáme jako „hmotu“ a šikmého položení si téměř ani nevšimneme.

Kuchyňská sestava stojí rovnoběžně s nejdelší stěnou obytného prostoru. Jak je patrné z půdorysu, „přebývající“ trojúhelníkové části místnosti překryly vysoké skříně až ke stropu, jejich bílá barva supluje chybějící rovnou stěnu. Nízký ostrůvek s pracovní deskou, mycím a varným pracovištěm už může být v pravoúhlém řazení. Přímo proti kuchyňské sestavě stojí dlouhý jídelní stůl, který by v nepravidelném prostoru sotva našel důstojnou polohu.

V klidné poloze mimo provoz kuchyně a jídelny je umístěno sezení. Za skleněnou posuvnou stěnou o kousek dál má své soukromí ložnice; může se ale kdykoliv stát nedílnou součástí hlavního prostoru, stačí stěnu odsunout
a zábrana zmizí. Blízkost kuchyně majitelé ocení, když mají chuť posnídat v posteli.

Volným pokračováním obytného prostoru je pravoúhlá hala, nepravidelnosti půdorysu se srovnaly vytvořením malých přídavných prostorů (šatna, kotel, WC). V novém pravoúhlém řádu na kuchyň navazuje příčka koupelny, za její prosklenou částí je umístěno umyvadlo, které tak získalo dobré denní světlo.

-věk
Foto Iveta Kopicová

*

*

*

*

*