Obytná garáž v Kladně

15.09.2020 Individuální bydlení, Malé byty

Jana Fischerová, Martin Chlanda / Atelier Povětroň
/ Objekt na hraně terénního zlomu využívá horní podlaží pro garáž
a spodní pro garsonku orientovanou do jižní zahrady.

*

Severozápadní část Kladna je charakteristická zástavbou rodinných domů
s velkým množstvím zeleně. Majitelé jednoho z těchto domů se rozhodli postavit na sousedním pozemku garáž pro tři osobní auta s garsonkou. Parcela se svažuje směrem k jihovýchodu a nabízí panoramatické výhledy na historické centrum Kladna.

Jednou z hlavních otázek této úlohy bylo určení míry provázání nového objektu s rodinným domem. Navrhovaný objekt je umístěn v rohu pozemku, na hranicích s ulicí a zahrady stávajícího rodinného domu, aby cesta z garáže do domu byla co nejkratší, zároveň však navrhovaná stavba měla určitou samostatnost, byly zachovány požadované odstupy i dobré světelné podmínky.

Architektonický výraz domu podtrhuje jeho samostatnost a svébytnost. Jeho hmota vychází ze situace a konfigurace terénu, který je na daném místě rozhodujícím činitelem. Zhruba čtyři metry od ulice směrem do zahrady terén prudce klesá, za tímto zlomem se zahrada svažuje k jihu už pozvolněji. Na úrovni silnice je navržena garáž a na spodní úrovni terénního zlomu garsonka s orientací do zahrady. Hmota domu je kompaktní a vychází z půdorysu čtverce. Střecha v podstatě kopíruje terénní zlom, a je tak určujícím prvkem celé hmoty. Zlom střechy se projeví i na fasádách, prostor garsonky se směrem do zahrady zužuje a koncentruje pozornost na panoramatický výhled.

Garáž a garsonka jsou samostatné prostory a nejsou propojeny vnitřní komunikací. Vstupy do těchto prostor jsou navrženy na východní straně sousedící s rodinným domem. Objekt je napojen na stávající zpevněné plochy na zahradě. Garáž je napojena na komunikaci třemi samostatnými vjezdy.

Prostor garsonky člení vnitřní jádro, kde je umístěna kuchyň s jídelním stolem, koupelna a komora. Ložnice je od obývacího prostoru oddělena. Hlavní prostor není uzavřen stropem, otevírá se do prostoru pod šikmou střechou. Nad kuchyní tak lze umístit další pobytovou plochu přístupnou po žebříku. Propojení se zahradou zajišťuje prosklená fasáda a venkovní terasa.

Plocha garáže 50 m2, obytná plocha garsonky 46 m2.
Autorská zpráva