Melancholie a dobrodružnost stavění

Melancholie a dobrodružnost stavění,
25 zapomenutých staveb. Gottfried Müller. Překlad Mirko Baum. Redakce českého textu Soňa Ryndová. Vydaly Markéta Mráčková, Barbora Šimonová a kulturní družstvo cosa.cz, 2016. 64 stran. Obálka
a grafická úprava Viktor Vejvoda. Česky
a německy.

Česko–německá publikace německého výtvarníka Gottfrieda Müllera představuje
25 dobrodružných architektonických příběhů – portrétů ztracených domů. Příběhy vypráví
o útrapách stavění, podivnostech stavebníků
a vrtoších investorů. Kniha vychází za podpory Česko–německého fondu budoucnosti. Nadace české architektury
a Nadačního fondu Art–Now.

Melancholie a dobrodružnost stavění

Sídliště, jak dál?

Sídliště, jak dál? Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová. Vydalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky
o budovách, 2016. Grafický design Kateřina Koňata Dolejšová. Formát 210 x 270 mm, 272 stran. Doporučená cena 650 Kč.

Na sídlištích dnes žije přibližně třetina obyvatel České republiky. Společnost se dosud soustředila převážně na revitalizaci jednotlivých objektů a jejich stavebně-technologický standard. Nyní nastal čas na hledání dlouhodobé strategie.
Jakým způsobem do těchto území koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich postupné proměny v atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje? Otázky otevírají jedno z klíčových témat územního plánování a správy měst v České republice.
Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumu na FA ČVUT a je rozdělena do tří částí.  Úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejich dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.

Sídliště, jak dál?

SANTINI

Santini. Stanislav Růžička. Fotografie Vladimír Kunc. Vydalo občanské sdružení Putování za Santinim, 2015. Česky a anglicky.

Občanské sdružení Putování za Santinim vydalo s podporou Ministerstva kultury České republiky dlouho očekávanou knihu mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů české a evropské historie Jana Blažeje Santiniho Aichela s názvem Santini. V publikaci jsou podrobně zmapovány jednotlivé kapitoly Santiniho života, nejvýznamnější stavby,
a také kompletní seznam všech jeho autorských prací.

Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) byl významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Jeho originální propracované architektonické návrhy představují velké klášterní komplexy, chrámy, kostely, kaple, velké i malé palácové stavby. Jeho dílo pomáhá mnohým pochopit rozpor českého baroka, kdy údajná doba „temna“ je vlastně dobou skutečného, hmatatelného rozkvětu českého stavitelství, řemesla a umění.

SANTINI

ROČENKA DŘEVOSTAVEB 2014

Publikace, která bude uvedena na předvánoční trh na e-shopu www.domesistore.com, ukazuje 46 atraktivních projektů dřevostaveb nejen z Čech a ze Slovenska, ale také z Rakouska, Norska, Belgie, Velké Británie, Maďarska, Polska a Slovinska. Všechny tyto moderní dřevostavby se představí na jubilejním desátém ročníku Salonu dřevostaveb 2015, který se bude konat ve dnech 11.–14. února 2015.
Salon dřevostaveb je nesoutěžní přehlídka kvalitní moderní architektury ze dřeva. Formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury nabízí příležitost zhlédnout na jediném místě výběr toho nejlepšího, co v oboru za poslední rok vzniklo. Přehlídka Salon dřevostaveb je určena především široké veřejnosti, které se snaží zprostředkovat nejširší možné spektrum informací o rychle se rozvíjejícím odvětví dřevostaveb. Setkávají se zde také architekti a odborníci nejen z České republiky, ale z celého světa.
Vybrané projekty architekti představí veřejnosti v rámci cyklu přednášek pojmenovaných Mozaika dřevostaveb. O své zkušenosti se přijede podělit rakouská architektka Judith Benzer, která za svůj projekt Letní dům v jižním Burgenlandu získala 1. místo v soutěži Dřevostavba roku 2012 (HOLZ BAU PREIS 2012). Slovenský architekt Peter Jurkovič představí projekt rodinného domu IST, za který získal cenu CE.ZA.AR 2014 v kategorii Rodinné domy.

ROČENKA DŘEVOSTAVEB 2014

CzechScape

/ portrét současné české krajinářské architektury

Koncept Dan Merta & 4dim – Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp. Úvodní eseje Dan Merta, Klára Stachová, Andrea Honejsková, Jakub Hepp, Ivar Otruba, Radmila Fingerová, Petr Mičola, Vladimír Sitta, Petr Kratochvíl. Texty Anrea Honejsková, Klára Stachová, Jakub Hepp. Editor Klára Pučerová, grafika Anna Gutová. Překlad John Comer, Elizabeth Spacilova, Robin Cassling. Počet stran 288, formát 280 x 215 mm, česko-anglicky. Cena 490 Kč.

Publikace CzechScape představuje téma současné české krajinářské architektury
s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr prezentuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů
a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují.

CzechScape

Smrt a život amerických velkoměst

Jakobs, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Nakladatelství MOX NOX, 2013, aktualizované a doplněné vydání. Překlad Jana Solperová, české poznámky urbanista Jiří Hrůza, redigovala Lenka Burgerová. Brožovaná, 480 stran, běžná cena 469 Kč.

Aktualizované a doplněné vydání knihy Smrt a život amerických velkoměst právě přichází na knižní pulty. Obsáhlá kniha představující nejznámější a nejvýznamnější dílo Jane Jacobs ve své době způsobila doslova převrat v plánování měst a přístupu k urbanismu a dodnes patří k základní literatuře věnované tomuto tématu.

V provokativním a kritickém titulu autorka srozumitelným a čtivým jazykem upozornila na řadu palčivých – a přitom přehlížených –  problémů současných měst. Za původce těchto problémů přitom označila obvyklé postupy moderního městského plánování, které obvinila z krátkozrakosti a intelektuální arogance. Zatímco sama obdivovala rozmanitost, kterou přirozená městská struktura pomáhá vytvářet, moderní urbanismus spojovala s vytvářením monofunkčních a nepřirozených prostorů, které vedou k postupné degeneraci, ničí komunity a vytváří izolované a nepřirozené městské prostory. S tímto přístupem se dočkala ohlasu nejen u laické veřejnosti, ale nakonec také u odborníků. Dnes tato publikace nesmí chybět v knihovně žádného architekta či urbanisty. Význam českého vydání knihy podtrhuje fakt, že mnoho fenoménů, které Jane Jacobs popisuje na příkladech amerických měst, u nás zakořenilo teprve nedávno. Snad by se dalo dokonce říci, že u nás je nyní kniha aktuálnější než kdy dříve.

Smrt a život amerických velkoměst

Přednášky pro studenty architektury

Hertzberger, Herman. Přednášky pro studenty architektury. Nakladatelství MOX NOX, 2013. Překlad Šárka Rubková, grafická úprava The Rodina (Tereza Rullerová a Vít Musil), běžná cena 439 Kč.
Kniha vyšla s podporou Nadace české architektury, Velvyslanectví Nizozemského království a Nizozemského fondu pro literaturu. Získala bronzovou cenu v kategorii vědecké a odborné literatury v letošním ročníku soutěže o nejkrásnější knihu roku.

Kniha Přednášky pro studenty architektury – dopracovaná verze Hertzbergerových přednášek uváděných na Technické univerzitě v Delftu od roku 1973 – byla poprvé vydána v roce 1991. Od té doby vyšla tato nesmírně úspěšná kniha v mnoha nových vydáních a byla přeložena do němčiny, japonštiny, italštiny, holandštiny, polštiny a čínštiny.
Hertzberger zde představuje široké spektrum témat a návrhů doplněných svými praktickými zkušenostmi a hodnocením popisovaných staveb. Názory a myšlenky, na nichž je dílo založeno, vysvětluje sám autor. Z jeho pohledu má každý – čím více toho vidí, prožije a vstřebá – automaticky k dispozici neustále rostoucí arzenál potenciálních návodů, ze kterých lze vybírat cestu k dosažení cíle. Uspořádáním textů a návrhů do několika témat se Hertzebrgerovi podařilo převést své široké praktické zkušenosti do fascinující teorie. Přes 750 ilustrací umožňuje nahlédnout do Hertzbergerovy „knihovny“ a vytvořit si názor na jednoho z nejznámějších žijících holandských architektů. Hertzberger neposkytuje čtenáři žádný recept na to, jak navrhnout stavby, ale představuje základní zdroje inspirace pro všechny, kteří se nějakým způsobem angažují v procesu navrhování.

Nizozemský autor Herman Hertzberger, nar. 1932 v Amsterdamu, patří mezi nejvýznamnější světové architekty a roku 2012 byl oceněn prestižní Zlatou medailí Královského institutu Britských architektů RIBA. Vedle Aldo van Eycka bývá považován za hlavního představitele britského strukturalismu šedesátých let. Hertzberger prosazoval myšlenku, že architekt nenavrhuje uspořádání úplně, ale poskytuje prostorovou strukturu vybízející uživatele k vlastní iniciativě a osobitému využití prostoru. Mimo svoji architektonickou praxi je také uznáván také pro svoji pedagogickou činnost: mezi lety 1970 až 1999 působil na Technické univerzitě v Delftu a dodnes je zde emeritním profesorem.

www.moxnox.cz

Přednášky pro studenty architektury

Architektura a veřejný prostor

texty o moderní a současné architektuře IV


Kratochvíl, Petr. Architektura a veřejný prostor. Vydal Zlatý řez, 2012. Odpovědná redaktorka Jana Tichá, grafická úprava Tomáš Machek (Side2). 165 stran, formát 191×220 mm, doporučená cena 340 Kč.

Téma veřejného prostoru patří dnes ke klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a plánů. Co je však tak nového na tématu veřejného prostoru, že přitahuje  pozornost tvůrců, politiků i teoretiků na architektonických výstavách, konferencích a v médiích? Možná, že je to právě novodobá nesamozřejmost veřejného prostoru: jeho zpochybnění, rozklad jeho fyzické formy i tradiční funkce a opětovné hledání jeho nových forem i nové náplně.
Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků se pokouší postihnout dvojznačnost veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního a zároveň poukázat na rozdílné hodnotící postoje, na rozkmit mezi ohlašováním krize a rozkladu veřejného prostoru na jedné straně a pozitivním hledáním nových forem a programů na straně druhé.
Z textů autorů Richarda Sennetta, Hanse Paula Bahrdta, Petera Marcuseho, Margaret Crawford, Paula Goldbergera, Klause Selleho, Oriola Bohigase, Manuela de Solà-Moralese, Juhaniho Pallasmaa, Vita Acconciho, Jana Gehla a Jürgena Brunse-Berentelga sestavil a předmluvu napsal Petr Kratochvíl.

www.zlatyrez.cz

Architektura a veřejný prostor

Jan Bočan

Texty Daniela Bočanová, Daniela Karasová, Jakub Koňata, Zdeněk Rothbauer, Robert Seidl, Rostislav Švácha, Jakub Železný. Editor textové části Jakub Železný, editor obrazové části Robert Seidl, grafika Ondřej Hilský, Pavel Táborský. Vydal Člověk a prostor, Praha 2012. Formát 240 x 240 mm, 260 stran, česky/anglicky, cena 380 Kč.

Česko-anglická monografie významného českého architekta a pedagoga Jana Bočana (1937–2010) představí jeho hlavní realizace a projekty (budovy ambasád v Londýně, Stockholmu a Tbilisi, Hlavní nádraží v Praze, nadstandartní bydlení v Praze-Tróji atd.),  ale také návrhy interiérů a nábytku. Kniha obsahuje také architektův životopis (Daniela Bočanová) nebo rozhovory s kolegy Stanislavem Kolíbalem, Zdeňkem Rothbauerem a Alenou Šrámkovou, které vedl Jakub Železný.

Publikace byla vydána u příležitosti konání výstavy v pražské Galerii Jaroslava Fragnera 14.12.2012–27.1.2013.

Jan Bočan

99 domů

99 domů

Stempel, Ján. 99 domů. Nakladatelství Kant, Karel Kerlický, 2012. Spolupráce Jan Tesař, úvodní texty Ján Stempel, Jiří Mráz, Jiří Plos, Jan Tesař, Jan Žemlička. Grafika Karel Kerlický. Běžná cena 999 Kč.

Kniha představuje autorský výběr 99 realizací rodinných domů od českých architektů, které byly navrženy a postaveny v posledních několika letech. Obsahuje především rozsáhlou fotodokumentaci provázenou vysvětlujícími komentáři k jednotlivým stavbám. Fotografie jsou doplněny výkresovou dokumentací ke každé ze staveb, a to půdorysy a řezem ve stejném měřítku 1 : 333 a situací 1 : 1000, díky čemuž je možné srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní texty pomůžou laiky zasvětit do problematiky celého procesu navrhování, legislativy a realizace. Kniha osloví nejen potencionální stavebníky, architekty a studenty architektury, ale také všechny kdo mají rádi „dobré“ domy.

99 domů