Fakulta architektury ČVUT 1976/2016

FA ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od 22. 9. 1976, kdy vstoupil
v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky
o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně.
Výuka architektury na ČVUT má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků a podílela se na ní řada významných českých architektů. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, tvůrci Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Zlepšení podmínek pro výuku znamenalo nové možnosti jejího dalšího rozvoje.
Výstava i publikace představí historii školy, vývoj výuky architektury nebo vybraná díla absolventů a pedagogů. Mezi vystavenými (dnes již všeobecně známými stavbami), které navrhli absolventi a často i následně pedagogové FA ČVUT, jsou například londýnské Velvyslanectví České a Slovenské republiky Jana Šrámka a Jana Bočana, Žižkovská věž Václava Aulického, Národní technická knihovna od Projektil architekti nebo Trojský most Romana Kouckého.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 25.11.2016–08.01.2017

Fakulta architektury ČVUT 1976/2016

Caruso St John / 33 soutěží, 6 projektů

Adam Caruso a Petr St John založili v roce 1990 studio, které dnes stojí za řadou pozoruhodných staveb. Na první pohled lze hovořit o „obyčejné architektuře“. Počáteční projekty se vyznačovaly značnou strohostí, kterou později vystřídala velice citlivá inspirace historií, vzpírající se však přesnému datování. Jejich dalším silným inspiračním zdrojem je současné umění, ale nesnaží se
o zamlžení hranice mezi výtvarným uměním
a architekturou. Nutno také zdůraznit zdárné vyhýbání se modernistickým a historizujícím klišé. Jejich práce nespočívá pouze ve stavění „nového“, ale rovněž se ve značné míře věnují rekonstrukcím a dostavbám.

Jak sami uvádějí – „Není možné fungovat mimo časoprostor a nelze mimo něj ani navrhovat architekturu. Považovat novost za kvalitu je absurdní představa. Vše se stává nedílnou součástí časoprostorového kontinua, čemuž nelze uniknout.“ Caruso St John chápou architekturu jako součást širší kultury – umělecké i sociální. Patrným je v jejich dílech důraz na materiál, konstrukční otázky, detail, světlo, ale také vytváření atmosféry. Naprostou samozřejmostí je pro ně práce s kontextem místa, jak z pohledu stávající situace, tak i možnosti jak lze danou atmosféru proměnit.

Mají za sebou řadu realizací a soutěžních projektů, ale také výstav, publikačních i pedagogických aktivit a jsou držiteli řady významných ocenění. Jen namátkou za realizaci Galerie současného umění ve Walsallu (2000) a Cihlový dům v Londýně (2006) byli nominováni na Stirlingovu cenu – nejprestižnější britské ocenění pro architekty. V poslední době získali ceny za modernizaci Tate Britain (2014) – Civic Trust Award, New London Architecture Conservation and Retrofit Award a RIBA Award. V roce 2016 RIBA Award a RIBA National Award za modernizace Newport Street Gallery a Gagosian Gallery v Londýně.

Jejich první výstava připravená speciálně pro Dům umění města České Budějovice se prostřednictvím posledních projektů váže především k architektonickým soutěžím.

Místo:  Galerie současného umění a architektury / Dům umění České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 38
Termín: 19.10.–20.11.2016

Caruso St John / 33 soutěží, 6 projektů

PROSTORY TOUHY / JE ARCHITEKTURA SEXY?

Výstava ukáže na příběhu architektury 20. století, jak různé sexuality a genderové role utvářely architekturu, prostor a proces architektonické tvorby a jak naopak architektura a urbanismus ovlivňují genderové stereotypy v naší společnosti.  Kurátoři se na pestrých příkladech historické i současné architektury pokusí ukázat, jak se utvářely, otiskovaly a zpřítomňovaly v konkrétním prostoru stereotypy, projektované do role mužů a žen, lidí heterosexuálních i neheterosexuálních a jak architekti počítali s viditelností lidské tělesnosti.
Jako příklady poslouží domy od Adolfa Loose, jehož architekturou se Praha může pyšnit, stavby a názory předního modernisty Le Corbusiera, kritické texty F. X. Šaldy, Bohuslava Brouka, Bohumila Markalouse nebo profeministické příručky Bruno Tauta. Na výstavě budou prezentována díla a myšlenky předních architektů a umělců – Adolfa Loose, Jana Kotěry, Jana Zrzavého, Hany Kučerové-Záveské, Jana Kaplického, Ilony Neméth, Kateřiny Vincourové, Pavla Karouse, Lenky Klodové, ale i návrhy a design z anonymního prostředí, které mají ale neméně formotvornou roli. Výstava bude částečně programově napojena na kulturní festival Prague Pride, jenž v létě v Praze proběhne.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 05.08.– 25.09.2016

PROSTORY TOUHY / JE ARCHITEKTURA SEXY?

POSTAVENO V HORÁCH / NOVÉ STAVBY VE ŠVÝCARSKÝCH HORÁCH

Současná architektura jako partner horské krajiny.
Je možno aplikovat základní principy používané ve švýcarské konfederaci také v České republice?

CONSTRUCTIVE ALPS
Podnětem k myšlence projektu výstavy v České republice na téma horské architektury ve Švýcarsku byla výstava Constructive Alps, která je výsledkem Alpské ceny za udržitelnou architekturu pro rekonstrukce a novostavby (Alpenweiter Architekturpreis für nachhaltiges Sanieren und Bauen). Výstava má za cíl předat poznatky z výstavby a rekonstrukcí staveb v alpských horách a transponovat je pro možnost reálného použití v prostředí horské krajiny České republiky.
Ceněné realizace prezentují různé aspekty i problémy udržitelnosti staveb v alpském prostoru z pohledu technického řešení a zdůraznění kontextu přírody jak u novostaveb, tak i renovací či rekonstrukcích obytných, průmyslových, rekreačních a veřejných objektů.

Built in Swiss Mountains
Na 40 vybraných příkladech významných projektů realizovaných ve švýcarských Alpách výstava zkoumá vztahy mezi typologií stavby a krajinou, zaměřuje se na detaily realizovaných projektů a jejich význam pro kulturu, společenské zázemí, sportovní a relaxační využití v dané oblasti. Mezi zastoupenými architekty jsou například: Peter Zumthor, Mario Botta, Gion A. Caminada, Bearth & Deplazes, Christian Kerez, EM2N, Savioz Fabrizzi, Baserga Mozzetti Architetti, Corinna Menn, Gigon+Guyer, seARCH a jiní.

Projekt byl podpořen v rámci Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.

Místo: Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18, Brno
Termín: 23.03.–04.04.2016

POSTAVENO V HORÁCH / NOVÉ STAVBY VE ŠVÝCARSKÝCH HORÁCH

MARTE MARTE / APPEARING SCULPTURAL

Bratři Bernhard a Stefan Marte vystudovali obor architektura na Technické Univerzitě v Innsbrucku. V roce 1993 společně založili ateliér Marte. Marte Architecten ve Weileru. Vedle řady soukromých domů postavili úctyhodný počet oceněných budov v oblasti kultury, vzdělávání, infrastruktury a zdravotnictví. Jejich budovy charakterizuje přísný smysl pro abstrakci, redukci a cit pro umístění. Četné úspěchy na soutěžích a mezinárodní ocenění jsou dokladem přínosu tohoto atelieru, jehož tým má v současnosti 25 zaměstnanců.
Pro práce bratrů Bernharda a Stefana Marte je typická přísnost konceptu, přehledná organizace a skulpturální forma.  S velkou citlivostí dokážou reagovat na historický kontext a přesvědčivě reinterpretovat stávající budovy. Kromě dřeva, skla a udusané hlíny je především beton jejich nejčastěji užívaným materiálem.
Výstava připravená pro Galerii současného umění a architekturu v Českých Budějovicích je reprezentativním náhledem na současné dílo Marte. Marte Architecten. Jedná se o znázornění konceptu, myšlení, materiálů a rovněž lidí, kteří za těmito projekty stojí. Divák má možnost ocitnout se v prostředí jedinečného zážitku prostoru, tvaru a emoce.
Samotná výstava, jejímž kurátorem je Michal Škoda, stojí na prolnutí dvou rovin – z jedné části tvořené bílou objektovou –prostorovou strukturou a z části druhé pozoruhodnousérií filmů vytvořených fotografem a experimentálním filmařemAndreasem Waldschützem.
Součástí výstavy je také kniha, mapující dosavadní tvorbu Marte.Marte, která získala Rakouskou státní cenu za grafickou úpravu, stříbrnou medaili za nejkrásnější knihu světa v Lipsku, Evropskou knižní cenu v Athénách a ocenění DAM Architectural Book Award.

Místo: Dům umění, Náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
Termín:24.03.–22.04.2016

MARTE MARTE / APPEARING SCULPTURAL

ARTSCAPE NORWAY

Monumentální skulptury, visuté vyhlídky, originální odpočívadla nebo návěstí, zkrátka galerie v přírodě. To jsou turistická lákadla na stezkách vetkaných do úchvatné norské přírody. Zatímco v České republice zůstávají turistickými dominantami a lákadly pomníky, rozhledny nebo „boudy“, v Norsku je to současné umění citlivě zasazené do krajiny.

Pražská Galerie Jaroslava Fragnera několik desítek těchto realizací představuje v rámci multimediálního výstavního projektu Artscape Norway. Poutavé kreace v norské krajině přibližují fotografie tří špičkových fotografů, které jsou samy o sobě uměleckými díly. Podepsáni jsou pod nimi česko-norský fotograf Jiří Havran, v Česku působící autor Filip Šlapal a norský fotograf Jarle Wæhler. Jejich velkoformátové snímky
v Galerii Jaroslava Fragnera doplňuje dokument Zemí mrazivých vyhlídek (Country of Cool Prospects) mladého filmaře Jana Strejcovského a videa přibližující realizaci vybraných artefaktů na Norských národních turistických trasách, veřejných prostranstvích i volné krajině. Celý projekt pak doplní dvoudenní workshop a konference na pražském Vítkově na téma možnosti estetizace konkrétní krajiny – vrchu Vítkově, do nějž se zapojí norští i čeští umělci.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Termín: 19.02.–03.04.2016

 

ARTSCAPE NORWAY

Příběh paneláku v Jihomoravském kraji

Exteriérová výstava návštěvníky seznamuje se čtyřmi panelovými sídlišti přímo v krajském městě (Juliánov, Lesná, Bohunice a Starý Lískovec, Vinohrady) a s jedním malým, ještě cihlovým sídlištěm v Mikulově, postaveným v první polovině 50. let podle zásad socialistického realismu.
Na realizaci těchto sídlišť se často podíleli velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Výstava se rovněž věnuje otázkám urbanismu, dispozicím bytů, umělecké výzdobě sídlišť i stavebním technologiím. Grantový úkol Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu je pětiletým výzkumným a výstavním projektem, na kterém spolupracují téměř dvě desítky historiků architektury, urbanistů, památkářů, demografů a dalších odborníků z muzejních i akademických pracovišť. Odborným garantem je historik umění profesor Rostislav Švácha, projekt zaštiťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Expozice podle návrhu architektonického ateliéru A1 Architects (Tereza Schneiderová, Lenka Křemenová, David Maštálka) má podobu stylizovaného panelového městečka. Šest volně stojících prvků z lehčeného betonu vyrobila na míru pro účely projektu firma LIAS Vintířov. Autorem grafického řešení je Štěpán Malovec.

Místo: ulice Ve Vaňkovce 2, u Galerie Vaňkovka (před Café Práh), Brno
Termín: 13.01.–28.03.2016

Příběh paneláku v Jihomoravském kraji

VLADIMÍR DEDEČEK: PRÁCA

Projekt je sondou do myšlení  architekta, jehož dílo stále živě rezonuje v slovenském architektonickém dialogu a dodnes významně formuje prostor a identitu mnohých slovenských míst.

Výstava ve zkratce zaznamenává 45 roků práce architekta, který nepatřil k přelétavým bonvivánským umělcům, spíše k „pracantům“ hluboko ponořeným do množství architektonických úloh. Autoři si nekladli za cíl poskytnout vyčerpávající retrospektivu tvorby Vladimíra Dedečka, chtěli spíše načrtnout obraz osobnosti architekta a prostřednictvím jeho vlastních slov poskytnout prostor na odhalování a porozumění práce jednoho z posledních architektů první poválečné generace Slovenska.

Architekt Dedeček  je neprávem známý především jako autor kontroverzních, monumentálních staveb a konceptů. Za svoji téměř půlstoletí trvající kariéru vyprodukoval přes 90 architektonických děl a návrhů – od rodinných domů až po rozsáhlé komplexy univerzit či kulturních institucí, které odhalují jeho houževnatý naturel,  ale také jasný a konzistentní přístup k projektování. „Dedečkovský“ rukopis charakterizuje důraz na rytmus a až sochařskou plasticitu, která však nikdy nepřesáhla jednoznačnost základních geometrických útvarů. Architekt vždy zůstával věrný modernímu konceptu.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 21.11.–31.12.2015

VLADIMÍR DEDEČEK: PRÁCA

ANTONÍN RAYMOND 7×

Kladenský rodák Antonín Raymond (1988–1976) patří mezi nejzajímavější české architekty 20. století. Svou kariéru začal v ateliéru Casse Gilberta během stavby prvního mrakodrapu v New Yorku, poté byl asistentem Franka Lloyda Wrighta v Tokiu při stavbě Imperial hotelu, svůj ateliér založil
v roce 1921 (kancelář kontinuálně projektuje, vede ho Raymondův následovník Shigefumi R. Tsuchiya).  Architektovou celoživotní posilou byla jeho žena, výtvarnice Noémi, která se kromě tvorby pro vlastní ateliér podílela na Raymondově díle.

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera a poté v Galerii architektury v Brně představí na vybraných stavbách v Japonsku a Filipínách neuvěřitelně bohatý výrazový rejstřík
a seznámí s jeho osudem a prací. Součástí zahájení bude série krátkých přednášek, které přednesou Raymondův žák Shigefumi R. Tsuchiya, historička Irena Veverková, historik architektury Petr Kratochvíl
a architekt David Vávra, jeden ze spoluautorů výstavy.

Místo:Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 23.10.–06.12.2015

ANTONÍN RAYMOND 7×

POKOJE/ MOŽNOSTI PROSTORU

Architektka Marcela Steinbachováa lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se na základní elementy, jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura. Dotýkají se jak samotného zařizování místnosti, tak i toho, co není vidět, a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům
v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost
i tvořivost.
Architektura je jedním ze zásadních pojmů
v našem životě a její přiblížení právě již nejmenším je důležitým momentem. Zprostředkovat architekturu dětem znamená otevírat cestu k prožití prostoru. Učit děti dívat se a vnímat – kde žijeme, kde jsme, co je kolem nás, jakým způsobem v tom fungujeme, a jakým způsobem v tom všem člověk hraje roli. Vědomě ukázat dětem cestu, jak možno vnímat a ovlivňovat okolí. Je velkým předpokladem, že pokud se děti naučí pozorovat své okolí, budou všímavější
i vůči jiným místům a citlivější i k neznámým, novým věcem.

Výtvarná spolupráce:Rastislav Juhas, Colmo Graphis Design
Edukace: Šárka Kosová
Kurátor:Michal Škoda

Místo: Galerie současného umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
Termín: 09.09.–09.10.2015

POKOJE/ MOŽNOSTI PROSTORU