Knihovna v Ostravě

Knihovna v Ostravě

23.05.2017 Rekreace, relaxace, Soutěže

Vojtěch Hybler / ARCHPORT / Fakultät für Architektur, RWTH Aachen / Moravskoslezská vědeckotechnická knihovna v Ostravě je konverzí a dostavnou bývalé koksovny v Dolní oblasti Vítkovic.

Rekonstrukce souboru panelových domů

Rekonstrukce souboru panelových domů

05.05.2016 Soutěže

Eliška Kochová / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek / Jak vytvořit z bytů v panelovém domě současné bydlení? Jak vytvořit obraz domu, se kterým se obyvatelé identifikují?

Studentské bydlení pod korytem

Studentské bydlení pod korytem

14.04.2016 Soutěže

Eliška Kováříková / FUA TUL, ateliér Suchánek, Janoš / Studentské koleje dávají najevo svoji sounáležitost s centrem. Podlouhlá budova lemuje starou zeď a dům přebírá funkci druhého prstence.

Město kolem / bydlení v Červeném Kostelci

Město kolem / bydlení v Červeném Kostelci

13.04.2016 Soutěže

Eliška Málková / FUA TUL, ateliér Suchánek, Jaroš / Bloky tří až čtyřpodlažních bytových domů reflektují svoje okolí, v jejich středu vzniká nová vrstva, prstenec řadových domů.

Svobodné bydlení / mladí designéři

Svobodné bydlení / mladí designéři

04.04.2016 Soutěže

Jaká je práce skutečných designérů, si mohli v minulých měsících vyzkoušet studenti brněnské Střední školy umění a designu ve spolupráci s architektem Markem Štěpánem.

Sochorův dvůr

Sochorův dvůr

29.03.2016 Soutěže

Vojtěch Stoklasa / FUA TUL, ateliér Suchomel, Šaml / Revitalizace areálu si klade za cíl propojit město se ZOO, vystavět nájemné domy a vytvořit turistické zázemí.

Klášter v Zdislavě

Klášter v Zdislavě

21.03.2016 Soutěže

Patrik Koval´ / FUA TUL, ateliér Fránek, Raková / Rekonstrukci a dostavbu hospodářských objektů návrh využívá k nové funkci. V návaznosti na sousední kostel budou budovy sloužit jako klášter.

Kulturní okrsek města Úštěk

Kulturní okrsek města Úštěk

15.03.2016 Soutěže

Jiří Gulbis / FUA TUL, Ateliér Suchánek, Janoš / Znovuobjevení kulturní hodnoty historického objektu, nová identifikace hradu jako středu významného kulturního okrsku celého města.

Ještěd f kleci 15

Ještěd f kleci 15

14.03.2016 Soutěže

Tradičně se na závěr zimního semestru sešla na půdě liberecké Fakulty umění a architektury skupina porotců, aby ohodnotila práce studentů za uplynulý půlrok.

Aktuality

31.10.2018
Přehlídka diplomových prací

V 19. ročníku Přehlídky diplomových prací získal 1. cenu Igor Machata z VŠUP (vedoucí práce prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, Ing. arch. Jana Moravcová).  Vítězný projekt OKDR 2.0 porota hodnotí jako manifest v přístupu k potenciálu míst pohybujících se na okraji zájmu. Autor vnímá příčiny i širší urbánní kontext a s torzem Domu kultury vědomě pracuje jako s potenciálem nedokončenosti, která se stává jejím hlavním východiskem. Nabízí cestu vrstvení a hledá způsob, jak uchovat přítomnost v nevyslovení definitivní formy, avšak při zdůraznění podstatného.

15.11.2018
Vítězné náměstí / výsledky soutěže

Vítězné náměstí se otevře lidem, Praha má vítězný návrh. Dlouho očekávaná proměna Vítězného náměstí má jasnější obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vyhlásil výsledky architektonické soutěže na jeho novou podobu. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získá zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip. Návrh se nyní dopracuje do finální podoby a realizovat by se mohl za 5 let.

16.11.2018
Areál francouzských škol

Organizace Open House Praha otevře pro veřejnost v neděli 25. listopadu na celý den unikátní funkcionalistický areál tzv. francouzských škol v Dejvicích, kde dnes sídlí Základní škola a Mateřská škola Bílá. Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. Areál je dodnes mezi odborníky považovaný za klenot meziválečného funkcionalismu.

19.11.2018
Česká cena za architekturu

Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků 3. ročníku České ceny za architekturu 2018 se uskuteční dnes od 19.30 hodin ve Forum Karlín. V průběhu večera se dozvíte, kdo se stal v roce 2018 držitelem:
– Ceny za výjimečný počin (uděluje Akademie České ceny za architekturu)
– cen partnerů České ceny za architekturu
– titulu finalista Česká cena za architekturu 2018
– hlavní ceny Česká cena za architekturu 2018
Vstup je možný pouze po předložení platné tištěné vstupenky z důvodu omezené kapacity místa konání. Informace o vstupenkách v Kanceláři ČKA a na emailu cena {at} cka(.)cz.

20.11.2018
Vítěz České ceny za architekturu

Ze 145 staveb přihlášených do České ceny za architekturu porota jako vítěznou vybrala administrativní budovu z lehkého betonu od kanceláře Architektura. Stavba ve Strančicích stojí v průmyslovém areálu, nechala si ji postavit firma, která betonové směsi vyrábí. Podle porotců je hrubá a odvážná a využívá inovačního materiálu, který si v Evropě razí cestu v architektuře. Autor stavby David Levačka Kraus cenu dostal včera spolu s dalšími oceněnými v pražském Foru Karlín.