Bydlení pro seniory v Podvinní

Bydlení pro seniory v Podvinní

09.08.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Michaela Kloudová, Eliška Kochová / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek / Návrh řeší domov seniorů jako dva domy: uzavřený „klášter“ s klidným dvorem a rušnější „předklášteří“.

Dům domov

Dům domov

08.08.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Jindřich Traugott / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek Poetický příběh vypovídá o autorově představě domova seniorů výstižněji než podrobný popis provozu.

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bydlení pro seniory v Podvinní

19.07.2013 Sociální bydlení, Soutěže

David Kučera / FA ČVUT  Praha, ateliér Kuzemenský&Synek Důležitým bodem konceptu bylo docílit pohodlí s nádechem jižního slunce. Vstoupit do malého venkovního prostoru a pěstovat květiny.

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bydlení pro seniory v Podvinní

01.07.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Miroslav Pazdera / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek Samostatné obytné domy a společný pavilon jsou propojeny chodbou, která je procházkou domem a otevírá se do dvorků.

Dům pokojného stáří

Dům pokojného stáří

05.06.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Barbora Jandová / FA TU Liberec, vedoucí práce Zdeněk Fránek, Radek Suchánek / Veřejná část se nachází v parteru ulice, kde jsou prostory pro různé aktivity nejen pro obyvatele domova.

Venalicium, tržiště a sociální bydlení v Gentu

Venalicium, tržiště a sociální bydlení v Gentu

09.04.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Theresa Kjellberg / FUA TU Liberec Neogotická budova se mění na moderní sociální bydlení, prostor kolem slouží jako tržiště, místo pro setkávání lidí a odpočinek.

Bydlení pro seniory

Bydlení pro seniory

11.01.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Ivana Plecháčová / FA ČVUT Praha Návrh bytů pro seniory vychází ze snahy vytvořit domácí atmosféru, která by vyloučila strach z adaptace na nové prostředí.

Zahrada pod Emauzy

Zahrada pod Emauzy

30.10.2012 Sociální bydlení

Marek Macejko / FA ČVUT, ateliér Jana Aulíka Bydlení pro seniory a denní stacionář dokončují zástavbu z počátku 20. století, zahrada bude sloužit i jako veřejný prostor.

Domov pro seniory v Praze-Strašnicích

Domov pro seniory v Praze-Strašnicích

11.09.2012 Sociální bydlení

Andrea Jašková-Kubná, Ondřej Lipenský, Michal Volf Úzká parcela je sevřená obytnými domy. Koncepcí domu se stává zahrada ve vzduchu. Co dům bere na zemi, vytváří na střeše.

Témata