Studentské bydlení K Botiči

Studentské bydlení K Botiči

21.03.2018 Sociální bydlení

Jan Schindler, Ludvík Seko / Schindler Seko architects / Rekonverzí kancelářské budovy ze 70. let vzniklo bydlení pro studenty přímo u parku, přitom s dobrou návazností na centrum.

Cohousing pro lidi bez domova

Cohousing pro lidi bez domova

17.02.2016 Sociální bydlení, Soutěže

Josef Konečný / Fsv ČVUT, ateliér Synek, Martinová, Zoula, Bláha / Nízkonákladové bydlení by mělo poskytnout domov a pocit bezpečí, motivovat lidi bez přístřeší, aby se postavili na vlastní nohy.

Revitalizace historického jádra / senior cohousing

Revitalizace historického jádra / senior cohousing

11.01.2016 Sociální bydlení, Soutěže

Jan Matoušek / FA ČVUT, ateliér Redčenkov-Danda / Pro bydlení seniorů se využívá pozemek vzniklý asanací, málo kultivovaný park se vzrostlými stromy a výhledem na řeku.

Azylový dům a nízkoprahová centra

Azylový dům a nízkoprahová centra

27.02.2014 Sociální bydlení, Soutěže

Miroslav Juren / FA ČVUT, ateliér Šestáková, Dvořák, Lupač Svými měřítky a rozmístěním zapadají objekty do prostředí a tvoří plynulý přechod mezi zástavbami odlišného charakteru.

Mezigenerační bydlení

Mezigenerační bydlení

06.12.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Václav Novák, Irena Vojtová, Marcela Macková / FA VUT Brno, vedoucí práce Gabriel Kopáčik / V rámci revitalizace nábřeží a konverze textilních továren navrhuje projekt širokou škálu bytových variací.

Domov s hospicovou péčí na Vinohradech

Domov s hospicovou péčí na Vinohradech

05.12.2013 Sociální bydlení

Jan Mareš / JMA Domov s hospicovou péčí má charakter velkého bytu či domácího penzionu. Poskytuje prostředí blízké domovu, tedy komorní a vlídné.

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bydlení pro seniory v Podvinní

31.10.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Michal Mráz / FA ČVUT Praha, ateliér Kuzemenský&Synek Východiskem studentského návrhu je teze „domov seniorů jako jedna z variant prožití stáří“.

Abychom slušně bydleli, musíme slušně žít

Abychom slušně bydleli, musíme slušně žít

29.10.2013 Sociální bydlení

Dnes svým čtenářům neukážeme žádný inspirativní dům nebo interiér. Události posledních dnů jsou totiž natolik závažné, že chceme připomenout, kvůli čemu jsme v Listopadu 1989 zvonili svazky klíčů.

SOS House

SOS House

20.09.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Denisa Kanderová / FAST VUT Brno, vedoucí práce Alois Nový Přístřešek pro postižené oblasti tvoří buňka, ze které se vysouvá nafukovací  konstrukce. Z buňky se stane přístřešek pro 26 lidí.

Aktuality

31.10.2018
Přehlídka diplomových prací

V 19. ročníku Přehlídky diplomových prací získal 1. cenu Igor Machata z VŠUP (vedoucí práce prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, Ing. arch. Jana Moravcová).  Vítězný projekt OKDR 2.0 porota hodnotí jako manifest v přístupu k potenciálu míst pohybujících se na okraji zájmu. Autor vnímá příčiny i širší urbánní kontext a s torzem Domu kultury vědomě pracuje jako s potenciálem nedokončenosti, která se stává jejím hlavním východiskem. Nabízí cestu vrstvení a hledá způsob, jak uchovat přítomnost v nevyslovení definitivní formy, avšak při zdůraznění podstatného.

15.11.2018
Vítězné náměstí / výsledky soutěže

Vítězné náměstí se otevře lidem, Praha má vítězný návrh. Dlouho očekávaná proměna Vítězného náměstí má jasnější obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vyhlásil výsledky architektonické soutěže na jeho novou podobu. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získá zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip. Návrh se nyní dopracuje do finální podoby a realizovat by se mohl za 5 let.

16.11.2018
Areál francouzských škol

Organizace Open House Praha otevře pro veřejnost v neděli 25. listopadu na celý den unikátní funkcionalistický areál tzv. francouzských škol v Dejvicích, kde dnes sídlí Základní škola a Mateřská škola Bílá. Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. Areál je dodnes mezi odborníky považovaný za klenot meziválečného funkcionalismu.

19.11.2018
Česká cena za architekturu

Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků 3. ročníku České ceny za architekturu 2018 se uskuteční dnes od 19.30 hodin ve Forum Karlín. V průběhu večera se dozvíte, kdo se stal v roce 2018 držitelem:
– Ceny za výjimečný počin (uděluje Akademie České ceny za architekturu)
– cen partnerů České ceny za architekturu
– titulu finalista Česká cena za architekturu 2018
– hlavní ceny Česká cena za architekturu 2018
Vstup je možný pouze po předložení platné tištěné vstupenky z důvodu omezené kapacity místa konání. Informace o vstupenkách v Kanceláři ČKA a na emailu cena {at} cka(.)cz.

20.11.2018
Vítěz České ceny za architekturu

Ze 145 staveb přihlášených do České ceny za architekturu porota jako vítěznou vybrala administrativní budovu z lehkého betonu od kanceláře Architektura. Stavba ve Strančicích stojí v průmyslovém areálu, nechala si ji postavit firma, která betonové směsi vyrábí. Podle porotců je hrubá a odvážná a využívá inovačního materiálu, který si v Evropě razí cestu v architektuře. Autor stavby David Levačka Kraus cenu dostal včera spolu s dalšími oceněnými v pražském Foru Karlín.