Bytové domy Na Dolech, Jihlava

Bytové domy Na Dolech, Jihlava

03.05.2017 Bytové domy

Jan Aulík, Jakub Fišer / Aulík Fišer architekti / Konceptem řešení je úvaha, jak výhody života v bytovém domě co nejvíce spojit s hodnotu individuálního bydlení.

Horské apartmány v Kodani

Horské apartmány v Kodani

31.03.2017 Bytové domy

BIG – Bjarke Ingels Group, spoluautor JDS Architects / Předměstské bydlení má městskou hustotu – působí jako domky se zahrádkami, které ale pokrývají vysokou desetipodlažní budovu.

Bytový dům Nad Vinohradem

Bytový dům Nad Vinohradem

08.12.2016 Bytové domy

Štěpán Malý, Jan Adámek / Adámek Malý architekti / Dům reaguje na terénní podmínky a okolní zástavbu. Ustoupením hmoty ve směru svahu vytváří bytům terasy a větší soukromí.

Bytový soubor Triangle

Bytový soubor Triangle

21.11.2016 Bytové domy

Jan Schindler, Ludvík Seko / Schindler Seko architects / Soubor vznikl na místě zahrádkářské kolonie. Svah s výhledy na Hrad navazuje na vilovou zástavbu, kde opodál stojí i slavná Müllerova vila.

Rezidence  Kollárova

Rezidence Kollárova

28.06.2016 Bytové domy

Oldřich Hájek, Petra Čížková, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Olga Rosová, Jaroslav Šafer / SHA / Dostavba historického domu využívá pro bydlení dvůr, který pohledově navazuje na prostor parku.

Obytný soubor Úvaly-Hostín

Obytný soubor Úvaly-Hostín

10.06.2016 Bytové domy, Individuální bydlení

Headhand architekti / Výstavba 12 rodinných domů a 22 bytů je první částí projektu, který je oponentem satelitů, přirozeně navazuje na obec i okolní přírodu.

Bytový komplex Green City

Bytový komplex Green City

01.06.2016 Bytové domy, Ekologie

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS / Bydlení v zeleni stojí na vytvoření jasné hierarchie veřejných a poloveřejných prostor pomocí jednoduchých objemů domů.

Centrum Černošice

Centrum Černošice

12.04.2016 Bytové domy

Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Jaroslav Šafer, Olga Rosová / SHA / Cílem projektu bylo vytvořit nové náměstí – nový kvalitní městský prostor s bytovými a komerčními objekty.

Bytový dům X-LOFT

Bytový dům X-LOFT

08.04.2016 Bytové domy

Karolína Reslerová, Petr Záluský / Free architects / Budova se 44 byty získala jako první stavba v ČR certifikát kvality s názvem SBToolCZ, který vyvinuli na ČVUT Praha.

Témata