VLADIMÍR DEDEČEK: PRÁCA

12.11.2015 Výstavy

Projekt je sondou do myšlení  architekta, jehož dílo stále živě rezonuje v slovenském architektonickém dialogu a dodnes významně formuje prostor a identitu mnohých slovenských míst.

Výstava ve zkratce zaznamenává 45 roků práce architekta, který nepatřil k přelétavým bonvivánským umělcům, spíše k „pracantům“ hluboko ponořeným do množství architektonických úloh. Autoři si nekladli za cíl poskytnout vyčerpávající retrospektivu tvorby Vladimíra Dedečka, chtěli spíše načrtnout obraz osobnosti architekta a prostřednictvím jeho vlastních slov poskytnout prostor na odhalování a porozumění práce jednoho z posledních architektů první poválečné generace Slovenska.

Architekt Dedeček  je neprávem známý především jako autor kontroverzních, monumentálních staveb a konceptů. Za svoji téměř půlstoletí trvající kariéru vyprodukoval přes 90 architektonických děl a návrhů – od rodinných domů až po rozsáhlé komplexy univerzit či kulturních institucí, které odhalují jeho houževnatý naturel,  ale také jasný a konzistentní přístup k projektování. „Dedečkovský“ rukopis charakterizuje důraz na rytmus a až sochařskou plasticitu, která však nikdy nepřesáhla jednoznačnost základních geometrických útvarů. Architekt vždy zůstával věrný modernímu konceptu.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 21.11.–31.12.2015