POSTAVENO V HORÁCH / NOVÉ STAVBY VE ŠVÝCARSKÝCH HORÁCH

20.03.2016 Výstavy

Současná architektura jako partner horské krajiny.
Je možno aplikovat základní principy používané ve švýcarské konfederaci také v České republice?

CONSTRUCTIVE ALPS
Podnětem k myšlence projektu výstavy v České republice na téma horské architektury ve Švýcarsku byla výstava Constructive Alps, která je výsledkem Alpské ceny za udržitelnou architekturu pro rekonstrukce a novostavby (Alpenweiter Architekturpreis für nachhaltiges Sanieren und Bauen). Výstava má za cíl předat poznatky z výstavby a rekonstrukcí staveb v alpských horách a transponovat je pro možnost reálného použití v prostředí horské krajiny České republiky.
Ceněné realizace prezentují různé aspekty i problémy udržitelnosti staveb v alpském prostoru z pohledu technického řešení a zdůraznění kontextu přírody jak u novostaveb, tak i renovací či rekonstrukcích obytných, průmyslových, rekreačních a veřejných objektů.

Built in Swiss Mountains
Na 40 vybraných příkladech významných projektů realizovaných ve švýcarských Alpách výstava zkoumá vztahy mezi typologií stavby a krajinou, zaměřuje se na detaily realizovaných projektů a jejich význam pro kulturu, společenské zázemí, sportovní a relaxační využití v dané oblasti. Mezi zastoupenými architekty jsou například: Peter Zumthor, Mario Botta, Gion A. Caminada, Bearth & Deplazes, Christian Kerez, EM2N, Savioz Fabrizzi, Baserga Mozzetti Architetti, Corinna Menn, Gigon+Guyer, seARCH a jiní.

Projekt byl podpořen v rámci Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.

Místo: Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18, Brno
Termín: 23.03.–04.04.2016