POKOJE/ MOŽNOSTI PROSTORU

19.08.2015 Výstavy

Architektka Marcela Steinbachováa lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se na základní elementy, jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura. Dotýkají se jak samotného zařizování místnosti, tak i toho, co není vidět, a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům
v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost
i tvořivost.
Architektura je jedním ze zásadních pojmů
v našem životě a její přiblížení právě již nejmenším je důležitým momentem. Zprostředkovat architekturu dětem znamená otevírat cestu k prožití prostoru. Učit děti dívat se a vnímat – kde žijeme, kde jsme, co je kolem nás, jakým způsobem v tom fungujeme, a jakým způsobem v tom všem člověk hraje roli. Vědomě ukázat dětem cestu, jak možno vnímat a ovlivňovat okolí. Je velkým předpokladem, že pokud se děti naučí pozorovat své okolí, budou všímavější
i vůči jiným místům a citlivější i k neznámým, novým věcem.

Výtvarná spolupráce:Rastislav Juhas, Colmo Graphis Design
Edukace: Šárka Kosová
Kurátor:Michal Škoda

Místo: Galerie současného umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
Termín: 09.09.–09.10.2015