Fakulta architektury ČVUT 1976/2016

22.11.2016 Výstavy

FA ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od 22. 9. 1976, kdy vstoupil
v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky
o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně.
Výuka architektury na ČVUT má dlouhou tradici, tvořila vždy přirozenou součást vzdělání techniků a podílela se na ní řada významných českých architektů. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, tvůrci Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Zlepšení podmínek pro výuku znamenalo nové možnosti jejího dalšího rozvoje.
Výstava i publikace představí historii školy, vývoj výuky architektury nebo vybraná díla absolventů a pedagogů. Mezi vystavenými (dnes již všeobecně známými stavbami), které navrhli absolventi a často i následně pedagogové FA ČVUT, jsou například londýnské Velvyslanectví České a Slovenské republiky Jana Šrámka a Jana Bočana, Žižkovská věž Václava Aulického, Národní technická knihovna od Projektil architekti nebo Trojský most Romana Kouckého.

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1
Termín: 25.11.2016–08.01.2017