- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Vesnice Malé a Vysoké Březno

Miroslav Bachura, František Gattermayer, Magda Havlová, Markéta Součková / FA ČVUT, ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové
Originalita řešení je v tom, že počítá se všemi možnými vlivy.

 

3. cena v soutěži Bydlení IQ

Hodnocení poroty: Porota ocenila kultivovanost přístupu k řešenému zadání. Práce vychází z pochopení a realistického uvažování nad skutečným a budoucím životem vesnice. Citlivým přístupem vkládá do současné struktury nové prvky, nechává je prorůstat původní i novou zástavbou, a vytváří tak fungující urbanistický koncept.

Novost a originalita přístupu je právě v tom, že počítá se všemi možnými,
i negativními vlivy v budoucnu a zahrnuje je do svého pojetí. Tím pádem byla ponechána velká volnost a variabilita pro různá řešení. Příležitost a návod, jak s vesnicí do budoucna pracovat, tak mají všichni: starousedlíci, lidé ze satelitu i samotná obec.

*

Obce Malé a Vysoké Březno již nejsou vesnicí. Život, který vesnici tradičně formoval, se změnil. Těžba utlumila vazby na okolní vsi, důlní výsypka otočila
i směr potoka a s krajinou si nová výstavba už pár desetiletí nevyká.

Operujeme s tezí, že malebnost a krajinotvornost nejsou dílem náhody, domníváme se, že vesnici lze postavit i dnes. Přizpůsobujeme se satelitářským pohnutkám nepůvodních obyvatel a urbanismus tvoříme s ohledem na nejhorší možné scénáře individualisticky laděné zástavby. Všechny dostupné „vesnicotvorné“ nástroje dáváme do rukou obce, na níž leží největší břemeno zodpovědnosti za prostředí, které vesnici utváří. Ze schématu pole-keř-cesta-plot-stromy-chlívek-zahrada-dům-ulice čteme přirozenou vrstevnatost
a z místní zástavby příjemnou rozvolněnost. Klid, který v takovém prostředí prožíváme, je pro nás hodnotou nejvyšší.

Svým zásahem zacelujeme rozpadlé návsi a navracíme jim jejich roli ve veřejném životě. Hospoda a nový kulturní dům zastupují večerní aktivity, školka a domov pro seniory pak všední žití. Obecnímu úřadu dodáváme důležitost přesunem do nově zrekonstruované vily v centru dění. Ekonomickou podporu pak nalézáme v nevyužitých prostorách bývalého chléva, kam v návrhu situujeme zahradnictví. V urbanismu nové zástavby vycházíme
z pečlivého nastudování místních vztahů. Veškeré naše snahy míří
k oboustrannému propojení s krajinou. Abychom zajistili důstojný obraz vesnice z vnějšku i zevnitř, a nemuseli přitom občanům diktovat, jak mají se svými pozemky nakládat, začleňujeme vesnici do krajiny a krajinu do vesnice za ně.

Autorská zpráva