Sochorův dvůr

29.03.2016 Soutěže

Vojtěch Stoklasa / FUA TUL, ateliér Suchomel, Šaml
/ Revitalizace areálu si klade za cíl propojit město se ZOO, vystavět nájemné domy a vytvořit turistické zázemí.

*

Projekt se umístil na třetím místě v soutěži liberecké FUA Ještěd f kleci.

*

Reflexe
Struktura krajiny, města a architektury tvoří člověka, stejně jako my ji.
Struktura však není cílem, nýbrž prostředkem.
Cíle jsou v globální společnosti nejasné, a tak struktura rozbředá.
Jako by lidé celospolečensky ztráceli hloubku, rozpouštěli se v globalizaci.
Mazala se rozdílnost mezi tebou a mnou.
Důsledkem a příčinou je ztráta různorodosti měst.
Je třeba adaptovat minulé v současné.
Posunout se dál není stejné jako začít znovu.
Mít nejasný cíl není stejné jako nevědět, kam jít.

Struktura královédvorská
Krajina královédvorská je zušlechtěné Podkrkonoší.
Vyznačuje se zvlněným reliéfem protkaným vodními toky.
Půda je kultivovaná poli, loukami, háji a lesy.
Pozoruji zde kontrast mezi přírodním a kulturním.
Mezi kopcem a polem.
Vidím věci měkce rostlé a tvrdě organizované.
Při pohledu na město z ptačí perspektivy čtu stejnou strukturu i ve městě.
Jsou zde rostlé středověké parcely a krajinně reliéfní prvky.
V opozici jsou ortogonální tvrdě vyhlížející továrny a novodobá parcelace.
Jak výstižné, že tvrdá rovnoběžnost střešních vikýřů fabrik se zastavuje
o měkký potok.
Jak výstižné, že poblíž Dvora Králové vznikla krajinná kompozice slavného Kuksu, jehož tvrdá symetrie je vyvážena měkkými kopci.
Jak výstižné, že Dvůr Králové je město dělnické třídy, tedy měkkých bytostí žijících tvrdým řádem produkce.

Návrh
Vizí je recyklace měkko-tvrdého principu do doby nejasných cílů.
Měkká struktura je daností, které se tvrdě přizpůsobujeme.
Tvrdá struktura je řádem, adaptací na danost ve fyzické, ale i mentální rovině.
Tvrdý princip je řádem umožňujícím proměnu.
Akceptuje počátek i konec.
Akceptuje proměnlivost cílů globální společnosti.

Autorská zpráva

*

*

*

*

*