Městský dům na Vítězném náměstí

15.11.2018 Bytové domy, Soutěže

Jana Vichorcová / FA ČVUT, vedoucí práce Ondřej Císler
Nový dům doplňuje blok směrem do náměstí a nabízí kromě bytů také parkování, obchody, kanceláře a taneční sál.

*

Projekt se umístil mezi finalisty 4. ročníku soutěže Bydlení IQ v roce 2013. Připomínáme ho v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže na novou podobu Vítězného náměstí, kterou vypsal Institut plánování a rozvoje.

*

Hodnocení poroty: Návrh je přesvědčivým příspěvkem do diskuze o dostavbě Vítězného náměstí. Respektuje původní regulaci Antonína Engela. A přitom jde o současný dům. Obdivuhodná je geometrie návrhu, zalomení ploch na půdorysu křivky a navázání na střechy sousedních objektů. Funkční náplň je sympatická, doplnění tanečním sálem a tržnicí bohulibé, i když část poroty nevěřila tomu, že se nejedná o radnici, ale o městský dům s bydlením. Monumentalita návrhu je provokující. Avšak právě proto může být dobrým spoluhráčem klasicizujícím budovám naproti. Diskutabilní je dispoziční členění středního křídla domu. Obytné místnosti orientované do vnitrobloku nebudou dostatečně osluněny. Milým překvapením byla přítomnost fotografie fyzického modelu.

*

Doplnění uličního profilu lemujícího Vítězné náměstí na Praze 6 městským domem funkčně i výrazově oživí centrum Dejvic. Obyvatelům nový dům nabídne místo k parkování, prodejní plochy, kancelářské prostory, taneční sál, byty a mezonetové byty s ateliérem v nejvyšším patře. Svým pojetím sousedním domům nijak nekonkuruje, ale naopak s nimi přirozeně srůstá.

Hmotově i urbanisticky jsem následovala daný Engelův model „Kulaťáku“. Výška hlavní římsy, která je jednotná pro celý obvod náměstí, je rozdílná od výšky hlavních říms u sousedních domů navazujících na řešený objekt. Spojením těchto rozdílných výšek vzniklo charakteristické zešikmení v obou křídlech. Dům se tak otevírá uživatelům ze tří stran.

Chtěla jsem této jednoduché hmotě nabídnout svůj vlastní vnitřní život, který zvenku není patrný, proto jsem zvolila hmotu přes tři podlaží pro taneční sál. Může sloužit i jako divadlo nebo konferenční sál, jeho existence bude přiznaná až večer, kdy se rozsvítí světlo v pravém křídle domu na náměstí… Pod ním se nacházejí pronajímatelné kanceláře vhodné pro právníky, lékaře.

Hlavní roli zde hraje bydlení, kterému je vyhrazeno exponované čelo budovy. Ve vyšších patrech je umožněna hra s prostorem díky šikmé střeše. Vznikají tak loftové byty.

Průchozí parter s pronajímatelnou prodejní plochou umožňuje účast na okolním životě. Ve vnitrobloku se nachází  tržnice a kavárna se zelenou střechou. V celém vnitrobloku byl zvolený mlat jako sjednocující pochozí materiál. Obvodový plášť je z probarveného pohledového betonu. Konstrukce domu je železobetonová, vnitřek je tvořen sloupy a vyzděnými příčkami, aby dům snesl i případné změny v budoucnosti, a uměl tak stárnout.

Autorská zpráva